הרישום הינו עבור ילדים שלא היו רשומים כל השנה ללא עלות 

תאריכי הרישום:  4.3.18 - 20.2.18

הצהרון יפעל בין השעות 08:00 - 13:00

התאריכים של הקייטנה בפסח: 28.3.18 -  22.3.18