מנהל אגף הספורט
סהר רחמים
טל:6461112
פקס:02-6763028

חוגי ספורט לשנת תעש"ח 2017-2018