מנהל אגף הנוער
אריאל מעוז
טל:6461121
פקס:02-6763028

כחלק מפעילות אגף הנוער אנו רואים בעשייה קהילתית ערך עליון ומעודדים בני נוער להיות מעורבים חברתית למען הקהילה, אנו פונים לבני נוער המעוניינים להיות חלק בעשייה חברתית משמעותית עבור הקהילה בה הם חיים ע"י פיתוח יזמות של פרויקטים קהילתיים.

למעוניינים ניתן לפנות ישירות לאגף הנוער במינהל הקהילתי בטל: 02-6461121