מנהלת
אורנה אוחיון
טל:6461119
פקס:02-6763028

המוקד פותח מתוך מודעות לחשיבות השתתפותם של ילדים, נוער ומבוגרים בעלי צרכים מיוחדים בפעילות לשעות הפנאי המותאמות לצורכיהם המיוחדים ותורמת להתפתחותם ומיצוי יכולתם בתחום והחברתי.