מנהל קהילתי גילה מפעיל זו השנה הרביעית פרויקט צהרוני ציל"ה בשכונות: גילה, בית הכרם, יובלים, גנים, ובית רוס.

לפרטים והרשמה:

02-6461111 מזכירות מנהל קהילתי גילה.

רכזות איזוריות:

תפארת עג'מי - 073-2675230 - רכזת שכונת גילה 

אורנה יצחק - 073-2675232 - רכזת שכונות גנים, ק.מנחם, גבעת משואה, רמת שרת ורמת דניה  

ליאת בסה - 073-2675231 -בית הכרם, רמת בית הכרם מלחה קרית יובל עין כרם

איטל כהן - 073-2675233 - הר נוף, גבעת שאול, ק.משה, ג.מרדכי