תושבים יקרים , החוברת אינה נגישה והיא למידע בלבד ניתן להיכנס לאתר הרשת .www.matnasgilo.org.il ולמצוא את כל המידע בצורה נגישה .
מגרש הספורט לאחר השיפוץ
מגרש הספורט לאחר השיפוץ