סמל המרכז הקהילתי

טל: 02-6461111
Minhalgilo2019@gmail.com
פקס: 02-6763028

בקשה להוספה לביטול העברה - חוגים

בקשה להוספה לביטול העברה - חוגים -

1. הביטול בתוקף חודש מיום הבקשה. 2. ניתן להגיש בקשת ביטול עד ה25 לכל חודש. 3.בקשה להפסקת פעילות בחוגים יתקבלו עד סוף פברואר, לאחר תאריך זה אין ביטולים.
חתימה:
  • החברה למתנסים
  • עיריית ירושלים
  • הקרן לירושלים
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים