בקשה להוספה לביטול העברה - חוגים | מינהל קהילתי גילה

סמל המרכז הקהילתי

טל: 02-6461111
yehiel@matnasim.org.il
פקס: 02-6763028

בקשה להוספה לביטול העברה - חוגים

בקשה להוספה לביטול העברה - חוגים -

1. הביטול בתוקף חודש מיום הבקשה. 2. ניתן להגיש בקשת ביטול עד ה25 לכל חודש. 3.בקשה להפסקת פעילות בחוגים יתקבלו עד סוף פברואר, לאחר תאריך זה אין ביטולים.
חתימה:
  • החברה למתנסים
  • עיריית ירושלים
  • הקרן לירושלים
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט |חוגים