אשכול קהילה

אשכול קהילה פועל לקידום יכולתם וזכותם של התושבים להיות שותפים להחלטות הנוגעות לחייהם ולשיפור איכות החיים, תוך פיתוח חוסן קהילתי וערבות הדדית.

צוות האשכול יוזם, מלווה ומקדם תהליכי התארגנות קהילתית המאופיינים במעורבות התושבים בהגדרת צרכיהם ובפיתוח מענים ההולמים אותם תוך יצירת שותפויות עם גורמים שונים בשכונה ומחוצה לה.

אשכול קהילה עוסק בתחומים מגוונים: חיזוק הקשר בין התושבים לשירותים השכונתיים והעירוניים, חיזוק החוסן הקהילתי בעתות שגרה וחירום, ליווי יוזמות תושבים וקבוצות פעולה, ייזום וליווי הליכי שיתוף ציבור בתחומים שונים, הצמחת מנהיגות תושבים מקומית מובילה ומשפיעה, הפעלת וועדות שונות, תכנון וליווי פעילויות ואירועים קהילתיים, מרכז המתנדבים, הנגשת מידע וזכויות לתושבים ועוד.

יוזמות קהילתיות: יש לכם רעיון לפרויקט ייחודי שיפעל וישפר את איכות החיים בשכונה? יש נושא שבוער לכם ואתם רוצים לפעול יחד כדי לנסות לשפרו ? נשמח לסייע לכם לקדם ולפעול בשכונה!

פעילות בוועדות המינהל: במינהל הקהילתי פועלות וועדות שונות, המורכבות מתושבים ומאנשי מקצוע, המהוות גורם מתווך בין תושבי השכונה לבין המינהל הקהילתי ועיריית ירושלים.

תפקיד הוועדות הינו להגביר מעורבות תושבים ולהשפיע בכוחן המשותף על מצב השכונה בתחומים השונים:

ועדה פיזית, ועדת חינוך, ועדת תרבות, ועדת נוער, פורום משפחות צעירות ועוד.

הועדות פתוחות להצטרפותם של כל התושבים המעוניינים לפעול ולהשפיע בנושא הוועדה. מוזמנות ומוזמנים לפנות לרכז/ת הרלוונטי בכל ועדה ולהצטרף לעשייה!

שלכם,

רוני דביר – מנהלת אגף קהילה - ronid@gilo.matnasim.co.il 

 

 

img