ביטחון קהילתי

תפקידו של אגף הביטחון במינהל הקהילתי הוא בראש ובראשונה להגביר את תחושת הביטחון האישי והכללי של תושבי השכונה.

פעילות זו מבוצעת בשיתוף פעולה ובהנחיית האגף לחירום וביטחון של עיריית ירושלים ושל משטרת ישראל וכן ע"י ארגוני מתנדבים.

אגף הביטחון במינהל, אחראי על מערך האבטחה של המוסדות ובניני המנהל. מערך המושתת על מאבטחים, מצלמות אבטחה ולחצני חירום.

 באירועים שהמינהל מארגן או אחראי להם כגון: הופעות, טכסי יום הזיכרון ויום העצמאות, האגף מפעיל את מערך האבטחה והסדר באירוע, בתיאום עם העירייה והמשטרה .  

מוסדות החינוך 

את מוסדות החינוך בשכונה מאבטחים אנשי מקצוע שהוכשרו לתפקיד זה. ישנן גם ניידות סיור של העירייה וניידות משטרה המסיירות בין מוסדות החינוך במשך כל שעות הפעילות. בגני הילדים הותקנו מערכות בקרת כניסה ולחצני מצוקה המחוברים ישירות למוקד העירוני. קב"ט העירייה ורכז הביטחון של מוסדות החינוך בפסגה מפקחים על מערך האבטחה ועל עבודת המאבטחים.

משטרת ישראל 

בשכונת גילה פועלים שני מרכזי שיטור קהילתי (מש"ק) שתפקידם להעניק שירות לתושבים בקבלת תלונות,

פתרון סכסוכי שכנים, טיפול באבדות ומציאות, בעיות תנועה וחנייה ובכלל נושאי אכיפה וחוק.

ניר ניסים – שוטר קהילתי

img