פרויקט שכונה צעירה הוקם מהתפיסה שמשפחות צעירות הן נכס משמעותי לשכונה ולעיר.

מטרת הפרויקט היא להפוך את שכונת גילה, בשיתוף מינהל קהילתי גילה וגורמים עירוניים, לשכונה אטרקטיבית עבור משפחות צעירות, לסייע לחבר ולחזק את המשפחות הצעירות וליצור מרחב נעים וקהילתי.

משפחה צעירה היא משפחה עם ילדים בדגש על משפחות עם ילדים בגילאי לידה עד 6.

הפעילויות המרכזיות: ייזום אירועים קהילתיים, פעילויות ושיתופי פעולה למען משפחות צעירות, הנעת תהליכים בתחומים כמו חינוך, פרויקט נציגי בניין, חיזוק תחושת הקהילתיות, הובלת פורום משפחות צעירות שכונתי, ליווי תושבים פעילים אשר לוקחים חלק אקטיבי בהגברת תחושת הקהילתיות ומובילים יוזמות לקידום השכונה, חיזוק הקשרים בין משפחות צעירות בשכונה ועוד.

לפרטים נוספים/ הצטרפות לפורומים/ העלאת יוזמות קהילתיות ועוד מוזמנים לפנות למייל :

gilo@young-jerusalem.org.il

או https://www.coing.co/JLM_gilo

img