סמל המרכז הקהילתי

טל: 02-6461111
Minhalgilo2019@gmail.com
פקס: 02-6763028

טופס בקשה להקפאה של מנוי למרכז הספורט

טופס בקשה להקפאה של מנוי למרכז הספורט -

הקפאת מנוי
ניתן להקפיא מונוי שנתי בלבד, מינימום הקפאה חודש ימים, בכל מקרה לא תעלה תקופת ההקפאה על שלושה חודשים (מעל חודש ועד 3 חודשים יש לצרף אישורים)
חתימה:
  • החברה למתנסים
  • עיריית ירושלים
  • הקרן לירושלים
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים