טפסים

טופס בקשה להנחה לפעילויות המינהל

מלא/י את הפרטים המבוקשים להלן
שם הילדים עבורם מוגשת ההנחה ולאיזה חוג
על מגיש ההנחה להגיש לועדת ההנחות את האישורים הנ"ל:
1. תלוש הכנסה אחרון ועדכני של הבעל (לעצמאי דו"ח שומה אחרון). 2. תלוש הכנסה אחרון ועדכני של האשה (לעצמאית דו"ח שומה אחרון). 3. כל הכנסה נוספת הקיימת למשפחה להמציא אישור 4. חד הורי/ת: יש להגיש צילום ת"ז+צילום פסק דין+טופס מזונות/ביטוח לאומי/הוצאה לפעול. 5. פנסיונר/ית: להגיש תשלום/קצבת פנסיה 6. מובטל/ת: להגיש אישור הבטחת הכנסה אחרון ועדכני+מכתב פיטורין. 7. נכות: במידה וקיימת נכות לאחד מבני המשפחה נא להגיש קצבת נכות עדכנית 8. מטופלי לשכת רווחה: דרגת זכאות עדכנית
וועדת ההנחות לא תדון בבקשה ללא המסמכים הנדרשים.
סמנו V ליד "אני לא רובוט"