טופס בקשה להקפאה של מנוי למרכז הספורט

הקפאת מנוי
ניתן להקפיא מונוי שנתי בלבד, מינימום הקפאה חודש ימים, בכל מקרה לא תעלה תקופת ההקפאה על שלושה חודשים (מעל חודש ועד 3 חודשים יש לצרף אישורים)
סמנו V ליד "אני לא רובוט"