פיתוח כישורים ומיומנויות חברתיות

שלוחה יום ושעות החוג מורה/מדריך
מינהל קהילתי גילה 00:00 - 00:00
event_img

פיתוח כישורים ומיומנויות חברתיות –ייפתח ב-  2023 סדנה בת 12 מפגשים  לפיתוח כישורים ומיומנויות חברתיות באמצעות משחק חברתי וכלים טיפוליים. , לגילאי  12-15 ₪ לכל המפגשים.

 

מעוניין לקבל מידע נוסף על פיתוח כישורים ומיומנויות חברתיות