מיזם חונכות

שלוחה יום ושעות החוג מורה/מדריך
מינהל קהילתי גילה 00:00 - 00:00
event_img

מיזם חונכות – מיזם עבור ילדי צמי"ד המקבלים חונך פעם בשבוע לסיוע בהכנת ש.ב., למשחק משותף, לפיתוח ערך החברות תוך מתן תשומת לב פרטנית המאפשרות שיח פתוח וקשר אישי עם התלמיד.

מעוניין לקבל מידע נוסף על מיזם חונכות