קייטנה מועדים רישום
א. הלוי 15 פיה ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
א. יניב גן שרון ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
א. שרון 19 שני בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
א.ב.א 62גן חני ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
א.ב.א 21 טליה - בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
א.ב.א 21 עינב - בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
א.ב.א 47 - שני -בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
א.ב.א 47 אורלי בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
א.ב.א 47 גן שני ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
א.ב.א 62 גן רות ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
א.ב.א 62 חני בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
א.ב.א 62 רות - בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
א.ב.א אוריאן - בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
א.ב.א. גן אוריאן ארו
02/07/23
20/07/23
סגור
א.ב.א. גן טליה ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
א.ב.א. גן עינב ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
א.ב.א47גן אורלי ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
א.יהודית 4 רוני בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
א.יהודית 4 שרית בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
א.יהודית4 לימור בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
א.שרון 19 סיגלית ארו
02/07/23
20/07/23
סגור
א.שרון 19 שני ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
אביעד 1 ימית ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
אביעד 1 ימית בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
אברהם שרון 19 סיגלית
02/07/23
20/07/23
סגור
אורגוואי 27 עינבל אר
02/07/23
20/07/23
סגור
אורגוואי 27 עינבל בו
02/07/23
20/07/23
סגור
אחות יהודית גן לימור
02/07/23
20/07/23
סגור
אחות יהודית גן רוני
02/07/23
20/07/23
סגור
אחות יהודית גן שרית
02/07/23
20/07/23
סגור
אינו שאקי 8 מאי ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
אינו שאקי 8 מאי בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
אינו שאקי 8 תמר ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
אינו שאקי 8 תמר בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
איסלנד 8 לימור ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
איסלנד 8 לימור בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
אליעזר הלוי 15 פיה ב
02/07/23
20/07/23
סגור
בזל 3 רעות ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
בזל 3 רעות בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
בית הכרם 17 אתי ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
בית הכרם 17 אתי בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
בית הכרם17 יערית ארו
02/07/23
20/07/23
סגור
בן ציון 7 עינת ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
בן ציון 7 עינת בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
ברזיל 30 דפנה ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
ברזיל 30 דפנה בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
ברקט גן מורן ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
ברקט גן מיכל ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
ברקט גן קולט ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
ברקת 4 מורן - בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
ברקת 4 מיכל בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
ברקת 4 קולט - בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
גואטמלה 12 מירב בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
גואטמלה 12 שלומית אר
02/07/23
20/07/23
סגור
גואטמלה12שלומיתבוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
גוואטמלה 12 מירב ארו
02/07/23
20/07/23
סגור
גרינוולד 6 מוריה ארו
02/07/23
20/07/23
סגור
גרינוולד 6 מוריה בוק
02/07/23
20/07/23
סגור
דגל ראובן 14 אורית א
02/07/23
20/07/23
סגור
דגל ראובן 14 אורית ב
02/07/23
20/07/23
סגור
דוד מרץ 43 מרב -ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
דוד מרץ 43 מרב בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
דולצין 23 אודליה ארו
02/07/23
20/07/23
סגור
דולצין 23 אודליה בוק
02/07/23
20/07/23
סגור
דולצין 23 אלה ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
דולצין 23 אלה בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
דולצין 23 אתי ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
דולצין 23 אתי בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
דולצין 23 נעמה ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
דולצין 23 נעמה בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
דרך כרמית30 קרן ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
דרךכרמית30 רונה ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
האזוב 448 מירית בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
האזוב 448 עדי בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
האזוב גן מירית ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
האזוב גן עדי ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
הבושם 1 ענת - בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
הבושם גן ענת ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
הבנאי 22 אלינה ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
הבנאי 22 אלינה בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
הבנאי 22 מורן ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
הבנאי 22 מורן בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
הגיא 5 מירי ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
הגיא 5 מירי בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
הגיא 5 מעיין ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
הגיא 5 מעיין בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
הדולב 432 עליזה בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
הדולב 432 שירן בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
הדולב 432עליזה ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
הדולב432גן שירן ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
החלוץ 47 ורד ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
החלוץ 47 ורד בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
החלוץ 47 יעל ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
החלוץ 47 יעל בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
החלוץ 47 מאיה ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
החלוץ 47 מאיה בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
החסידה 10 ענבל בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
החסידה 10 תהילה בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
החסידה גן ענבל ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
החסידה גן תהילה ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
החרצית 10 תהילה ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
הכפיר 72 אתי ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
הכפיר 72 אתי בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
הכפיר 72 ורד ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
הכפיר 72 ורד בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
הכפיר 72 לירון ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
הכפיר 72 לירון בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
הלר 10 נעמי ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
הלר 10 נעמי בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
הלר 10 צהלה ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
הלר 10 צהלה בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
הלר 13 רחל ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
הלר 13 רחל בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
הלר 13 רחל שירה ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
הלר 13 רחל שירה בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
הלר 5 אסתי ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
הלר 5 אסתי בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
הלר 5 לימור ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
הלר 5 לימור בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
המאירי 4 דורית בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
המאירי 4 חנה בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
המורה 3 גלית ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
המורה 3 גלית בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
המחנכת 47 סגלית ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
המחנכת 47 עינת בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
המחנכת גן יהודית ארו
02/07/23
20/07/23
סגור
המחנכת גן עינת ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
המחנכת47 סיגלית בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
המעיין 13 הדר/אסתר א
02/07/23
20/07/23
סגור
המעיין 13 הדר\אסתר ב
02/07/23
20/07/23
סגור
המעיין נועה ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
המעיין נועה בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
המשוררת 19 דפנה בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
הנורית 15 מיכל ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
הנורית 15 מיכל בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
הנורית 16 אושרת ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
הנורית 16 אושרת בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
הנורית 16 מוריה ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
הנורית 16 מוריה בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
הנורית 5 עודד ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
הנורית 5 עודד בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
הרב שרם 5 לבונה ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
הרב שרם 5 לבונה בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
הרב שרם 5 ניצה ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
הרב שרם 5 ניצה בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
הרדוף 584 תמר בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
הרדוף גן תמר ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
השחר 1 תגל ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
השחר 1 תגל בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
השיש 1 שרה - בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
השיש גן שרה ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
התירוש 661 מירב בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
התירוש גן אסתר ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
התירוש גן מירב ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
וולטה עלית 11 אוקסנה
02/07/23
20/07/23
סגור
וולטה עלית 11 אוקסנה
02/07/23
20/07/23
סגור
וולטה עלית 11 ליאורה
02/07/23
20/07/23
סגור
וולטה עלית 11 ליאורה
02/07/23
20/07/23
סגור
וולטה עלית 11 שני אר
02/07/23
20/07/23
סגור
וולטה עלית 12 חביבה
02/07/23
20/07/23
סגור
וולטה עלית 12 חביבה
02/07/23
20/07/23
סגור
וולטה עלית אסתי ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
וולטהעלית11 שני בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
ויסמן ליאו 1 יעל בוק
02/07/23
20/07/23
סגור
ויסמן ליאו 1 ציפי בו
02/07/23
20/07/23
סגור
חיי טייב 47 ליאת ארו
02/07/23
20/07/23
סגור
חיי טייב 47 ליאת בוק
02/07/23
20/07/23
סגור
חיי טייב 47 עינב ארו
02/07/23
20/07/23
סגור
חיי טייב 47 עינב בוק
02/07/23
20/07/23
סגור
חרצית 10 תהילה בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
יהושוע ביצור 9 תהילה
02/07/23
20/07/23
סגור
יהושוע ביצור 9 תהילה
02/07/23
20/07/23
סגור
כיתות ד - ו יום ארוך
23/07/23
10/08/23
סגור
כרמית 30 קרן בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
כרמית 30 רונה בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
לאה פורת 3 מוריה ארו
02/07/23
20/07/23
סגור
לאה פורת 3 רונית בוק
02/07/23
20/07/23
סגור
מ.אהרון טוב 9 דניאל
02/07/23
20/07/23
סגור
מ.אהרון טוב 9 דניאל
02/07/23
20/07/23
סגור
מ.אהרון טוב 9 רותה א
02/07/23
20/07/23
סגור
מ.אהרון טוב 9 רותם ב
02/07/23
20/07/23
סגור
מן 8 אביטל ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
מן 8 אביטל בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
מן 8 חן ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
מן 8 חן בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
נג'ארה 27 גילה ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
נג'ארה 27 גילה בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
נג'ארה 27 הדס ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
נג'ארה 27 הדס בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
נג'ארה 27 סיגל ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
נג'ארה 27 סיגל בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
ניקראגוואה 8 שרה ארו
02/07/23
20/07/23
סגור
ניקראווגאה 8 שרה בוק
02/07/23
20/07/23
סגור
סלמן יעקב עופרה ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
סלמן יעקב עופרה בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
סלמןיעקב 2 מורן ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
סלמןיעקב 2 מורן בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
סמדר 3 חגית ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
סמדר 3 חגית בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
סמדר 3 סתיו ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
סמדר 3 סתיו בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
סמדר 3 רוקסנה ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
סמדר 3 רוקסנה בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
סמדר 3 רות - בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
סמדר 3 רות ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
סרנא 2 נועה ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
סרנא 2 נועה בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
סרנא 3 הודיה ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
סרנא 3 הודיה בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
צ.רימון 15 תחייה בוק
02/07/23
20/07/23
סגור
צ.רימון 5 לינדה בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
צבי רימון 15 תחיה אר
02/07/23
20/07/23
סגור
צבירימון 15 לינדה אר
02/07/23
20/07/23
סגור
קובובי 14 איריס ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
קובובי 14 איריס בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
קובובי 51 לירן ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
קובובי 51 לירן
10/12/23
14/12/23
סגור
קובובי 51 לירן בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
קובובי 62 חנית
10/12/23
14/12/23
סגור
קובובי 62 חנית ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
קובובי 62 חנית בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
קולומביה 5 הילה ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
קולומביה 5 הילה בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
קולומביה 5 מזל ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
קולומביה 5 מזל בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
קולומביה 5 רבקה ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
קולומביה 5 רבקה בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
קוסטריקה 10 גואנה אר
02/07/23
20/07/23
סגור
קוסטריקה 2 שירה ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
קוסטריקה 2 שירה בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
קוסטריקה 56 שיפרה אר
02/07/23
20/07/23
סגור
קוסטריקה 56 שיפרה בו
02/07/23
20/07/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית הכרם - בית הכרם 17 אתי
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית הכרם - בית הכרם 17 יערית
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית הכרם - הבנאי 22 אלינה
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית הכרם - הבנאי 22 מורן
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית הכרם - הגיא 5 יהודית
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית הכרם - הגיא 5 מירי
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית הכרם - החלוץ 47 אבשלום
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית הכרם - החלוץ 47 ורד
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית הכרם - החלוץ מאיה
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית הכרם - המורה 3 גלית
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית הכרם - השחר 1 תגל
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית הכרם - משה אהרון טוב 9 דניא
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית הכרם - משה אהרון טוב 9 רותה
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית הכרם - סלמן יעקב 2 מורן
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית הכרם - סלמן יעקב עופרה
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית הכרם - סמדר 3 חגית
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית הכרם - סמדר 3 סתיו
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית הכרם - סמדר 3 רוקסנה
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית הכרם - סמדר 3 רות
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית הכרם - רבי בנימין מאיה
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית הכרם - רבי בנימין תהילה
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית הכרם - רחל המשוררת 19 דפנה
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית רוס - אביעד 1 ימית
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית רוס - אליעזר הלוי 15 פיה
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית רוס - בן ציון 7 ענת
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית רוס - דגל ראובן 14 אורית
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית רוס - הלר 10 נעמי
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית רוס - הלר 10 צהלה
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית רוס - הלר 13 רחל
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית רוס - הלר 13 שוהם
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית רוס - הלר 5 אסתי
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית רוס - הלר 5 לימור
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית רוס - חיי טייב 47 ליאת
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית רוס - חיי טייב 47 עינב
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית רוס - מן 8 אביטל
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית רוס - מן 8 חן
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית רוס - נג'ארה 27 גילה
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית רוס - נג'ארה 27 הדס
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית רוס - נג'ארה 27 סיגל
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית רוס - סרנא 2 נועה
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית רוס - סרנא 3 הודיה
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית רוס - קצנלבוגן 25 זוהרה
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית רוס - שד המאירי 4 דורית
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - בית רוס - שד המאירי 4 חנה
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - גנים - איסלנד 8 לימור
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - גנים - דולצין 23 אודליה
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - גנים - דולצין 23 אלה
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - גנים - דולצין 23 אתי
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - גנים - דולצין 23 נעמה
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - גנים - החרצית 10 תהילה
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - גנים - הנורית 16 אושרת
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - גנים - הנורית 16 מיכל
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - גנים - הנורית 5 מוריה
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - גנים - הנורית 5 עודד
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - גנים - יהושוע ביצור 9 תהילה
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - גנים - לאה פורת 3 רונית
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - גנים - ניקראגוואה 8 שרה
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - גנים - קולומביה 5 הילה
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - גנים - קולומביה 5 מזל
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - גנים - קולומביה 5 מירב
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - גנים - קוסטריקה 10 גואנה
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - גנים - קוסטריקה 2 שירה
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - גנים - קוסטריקה 56 שיפרה
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - יובלים - אברהם שרון 19 ענבל
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - יובלים - אברהם שרון 19 שני
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - יובלים - אורגוואי 27 עינבל
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - יובלים - אינו שאקי 8 מאי
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - יובלים - אינו שאקי 8 תמר
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - יובלים - ברזיל 30 דפנה
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - יובלים - גואטמלה 12 מירב
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - יובלים - גואטמלה 12 שלומית
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - יובלים - גרינוולד 6 מוריה
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - יובלים - דוד מרץ 43 מרב
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - יובלים - דרך הכרמית 30 קרן
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - יובלים - דרך הכרמית 30 רונה
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - יובלים - הכפיר 72 אתי
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - יובלים - הכפיר 72 לבונה
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - יובלים - הכפיר 72 לירון
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - יובלים - המעיין 13 הדר
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - יובלים - המעיין נועה
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - יובלים - הרב שרים 5 ניצה
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - יובלים - הרב שרים 5 עידית
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - יובלים - וולטה עלית 11 אוקסנה
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - יובלים - וולטה עלית 11 ליאורה
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - יובלים - וולטה עלית 11 לימור
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - יובלים - וולטה עלית 12 אפרת
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - יובלים - וולטה עלית 12 חביבה
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - יובלים - וולטה עלית 3 אסתי
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - יובלים - לאו ויסמן 1 יעל
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - יובלים - לאו ויסמן 1 רחל
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - יובלים - קובובי 14 איריס
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - יובלים - קליימן 5 חן
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנה צהרוני נצינים חנוכה - יובלים - תורה ועבודה 4 ברנדה
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנת צהרוני ניצנים חנוכה - גילה - א.ב.א 21 אוריאן
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנת צהרוני ניצנים חנוכה - גילה - א.ב.א 21 יעל
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנת צהרוני ניצנים חנוכה - גילה - א.ב.א 21 שרית
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנת צהרוני ניצנים חנוכה - גילה - א.ב.א 47 שני
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנת צהרוני ניצנים חנוכה - גילה - א.ב.א 47 שני מזרחי
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנת צהרוני ניצנים חנוכה - גילה - א.ב.א 62 חני
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנת צהרוני ניצנים חנוכה - גילה - א.ב.א 62 רות
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנת צהרוני ניצנים חנוכה - גילה - ברקת 4 מורן
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנת צהרוני ניצנים חנוכה - גילה - ברקת 4 מיכל
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנת צהרוני ניצנים חנוכה - גילה - ברקת 4 קולט
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנת צהרוני ניצנים חנוכה - גילה - דוגה שלמה תל"י שרון
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנת צהרוני ניצנים חנוכה - גילה - האזוב 448 מגי
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנת צהרוני ניצנים חנוכה - גילה - האזוב 448 עדי
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנת צהרוני ניצנים חנוכה - גילה - האחות יהודית 4 לימור
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנת צהרוני ניצנים חנוכה - גילה - האחות יהודית 4 רוני
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנת צהרוני ניצנים חנוכה - גילה - האחות יהודית 4 שרית
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנת צהרוני ניצנים חנוכה - גילה - הבושם 1 ענת
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנת צהרוני ניצנים חנוכה - גילה - הדולב 432 שירן
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנת צהרוני ניצנים חנוכה - גילה - הדולב 432 תמי
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנת צהרוני ניצנים חנוכה - גילה - ההרדוף 584 תמר
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנת צהרוני ניצנים חנוכה - גילה - החסידה 10 ענבל
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנת צהרוני ניצנים חנוכה - גילה - החסידה 10 תהילה
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנת צהרוני ניצנים חנוכה - גילה - המחנכת 47 יהודית
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנת צהרוני ניצנים חנוכה - גילה - המחנכת 47 סיגלית
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנת צהרוני ניצנים חנוכה - גילה - המחנכת 47 עינת
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנת צהרוני ניצנים חנוכה - גילה - השיש שרה
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנת צהרוני ניצנים חנוכה - גילה - התירוש 561 אסתר
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנת צהרוני ניצנים חנוכה - גילה - התירוש 561 מירב
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנת צהרוני ניצנים חנוכה - גילה - שבו 501 מירב
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנת צהרוני ניצנים חנוכה - גילה - שבו 501 תל"י אפרת
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנת צהרוני ניצנים חנוכה - גילה - שוהם 526 אושרית
10/12/23
14/12/23
סגור
קיטנת צהרוני ניצנים חנוכה - גילה - שוהם 526 הדס
10/12/23
14/12/23
סגור
קייטינת קיץ יולי 23 - כיתות א - ג יום ארוך
23/07/23
10/08/23
סגור
קייטינת קיץ יולי 23 - כיתות א - ג יום קצר
23/07/23
10/08/23
סגור
קייטינת קיץ יולי 23 - כיתות ד- ו יום קצר
23/07/23
10/08/23
סגור
קייטנת ניצנים יולי 23 - בית הכרם יום קצר - ביתהכרם 17 יעריתבוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
קייטנת ניצנים יולי 23 - גילה יום קצר - מחנכת 47 יהודית בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
קייטנת ניצנים יולי 23 - יובלים יום קצר - וולטה עלית 3 אסתי בו
02/07/23
20/07/23
סגור
קליימן 5 חן ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
קליימן 5 חן בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
קצנלבוגן 25 זוהרה אר
02/07/23
20/07/23
סגור
קצנלבוגן 25 זוהרה בו
02/07/23
20/07/23
סגור
רבי בנימין מאיה ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
רבי בנימין מאיה בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
רבי בנימין תהילה ארו
02/07/23
20/07/23
סגור
רביבנימין תהילה בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
רחל המשוררת 19 דפנה
02/07/23
20/07/23
סגור
ש. המאירי 4 דורית אר
02/07/23
20/07/23
סגור
ש. המאירי חנה ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
שבו 501 אפרת בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
שבו 501 גן אפרת ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
שבו 501 גן דנה ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
שבו 501 דנה - בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
שוהם 526 אושרית בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
שוהם 526 הדס בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
שוהם גן אשרית ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
שוהם גן הדס ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
שלווה יעל ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
שלווה ציפי ארוך
02/07/23
20/07/23
סגור
שלמה דוגה שרון בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור
תורה ועבודה 4 ברנדה
02/07/23
20/07/23
סגור
תורה ועבודה 4 ברנדה
02/07/23
20/07/23
סגור
תירוש 561 אסתר בוקר
02/07/23
20/07/23
סגור