קייטנה מועדים רישום
- בן ציון - שרי
01/09/21
30/06/22
לרישום
- ריינס 10 אילה
01/09/21
30/06/22
לרישום
22 משה אהרון טוב דניאל - ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
22 משה אהרון טוב רותה ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
א. ב.אליעזר21 אוריאן
20/12/22
26/12/22
סגור
א.ב אליעזר 21 טליה
20/12/22
26/12/22
סגור
א.ב.א 62 רות קצר
28/03/23
03/04/23
סגור
א.ב.א 21 אוריאן
01/07/21
21/07/21
לרישום
א.ב.א 21 אוריאן קצר
28/03/23
03/04/23
סגור
א.ב.א 21 אוריאן ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
א.ב.א 21 אורלי
01/07/21
21/07/21
לרישום
א.ב.א 21 טליה ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
א.ב.א 21 טליה קצר
28/03/23
03/04/23
סגור
א.ב.א 21 עינב
01/07/21
21/07/21
לרישום
א.ב.א 47 שני ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
א.ב.א 47 אורלי ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
א.ב.א 47 אורלי קצר
28/03/23
03/04/23
סגור
א.ב.א 47 לימור
01/07/21
21/07/21
לרישום
א.ב.א 47 סווטה
01/07/21
21/07/21
לרישום
א.ב.א 47 שני קצר
28/03/23
03/04/23
סגור
א.ב.א 62 אסתי
01/07/21
21/07/21
לרישום
א.ב.א 62 חני
01/07/21
21/07/21
לרישום
א.ב.א 62 חני ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
א.ב.א 62 חני קצר
28/03/23
03/04/23
סגור
א.ב.א 62 רות ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
א.ב.א עינב 21 ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
א.ב.א. עינב קצר
28/03/23
03/04/23
סגור
א.ב.אליעזר 47 אורלי
20/12/22
26/12/22
סגור
א.ב.אליעזר 62 חני
20/12/22
26/12/22
סגור
א.ב.אליעזר רות
20/12/22
26/12/22
סגור
א.בן אליעזר עינב+שני
20/12/22
26/12/22
סגור
א.יהודית 4 רוני ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
א.יהודית 4 שרית ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
א.יהודית 4לימור ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
אביעד 1 גן ימית
20/12/22
26/12/22
סגור
אביעד 1 ימית
01/07/21
22/07/21
לרישום
אביעד 1 ימית
28/03/23
03/04/23
סגור
אביעד 1 ימית
28/03/23
03/04/23
סגור
אביעד1 ימית+סרנה נוע
03/07/22
21/07/22
לרישום
אברהם שרון 19 סיגלית
01/07/21
21/07/21
לרישום
אברהם שרון 19 סיגלית
28/03/23
03/04/23
סגור
אברהם שרון 19 סיגלית
28/03/23
03/04/23
לרישום
אברהם שרון 19 שני
01/07/21
21/07/21
לרישום
אברהם שרון 19 שני
28/03/23
03/04/23
סגור
אברהם שרון 19 שני אר
28/03/23
03/04/23
לרישום
אברהם שרון 19- שני
20/12/22
26/12/22
סגור
אברהם שרון 19-סיגלית
20/12/22
26/12/22
סגור
אהרון טוב 9 רותה
01/07/21
21/07/21
לרישום
אהרון טוב 9- דניאל
03/07/22
21/07/22
לרישום
אהרון טוב 9- רותה
03/07/22
21/07/22
לרישום
אהרון טוב 9דניאל\זהר
01/07/21
21/07/21
לרישום
אהרוןטוב משה 9 דניאל
20/12/22
26/12/22
סגור
אהרוןטוב משה 9 רותה
20/12/22
26/12/22
סגור
אורוגאוי 27 עינבל אר
28/03/23
03/04/23
לרישום
אורוגוואי 27 עינבל
01/07/21
21/07/21
לרישום
אורוגוואי 27 עינבל
28/03/23
03/04/23
סגור
אורוגוואי 27- ענבל
20/12/22
26/12/22
סגור
אחוזת יניב שרון ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
אחוזת יניב שרון קצר
28/03/23
03/04/23
סגור
אחות יהודית 4 לימור
28/03/23
03/04/23
סגור
אחות יהודית4 שריתקצר
28/03/23
03/04/23
סגור
אחותיהודית4 רוני קצר
28/03/23
03/04/23
סגור
אינו שאקי 8 מאי
28/03/23
03/04/23
סגור
אינו שאקי 8 מאי ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
אינו שאקי 8 תמר
28/03/23
03/04/23
סגור
אינו שאקי 8 תמר ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
אינו שאקי 8- מאי
20/12/22
26/12/22
סגור
אינו שאקי 8- תמר
20/12/22
26/12/22
סגור
אינו שקי 8 לואיזה
01/07/21
21/07/21
לרישום
אינו שקי 8 מאי
01/07/21
21/07/21
לרישום
איסלנד 8 גן לימור
20/12/22
26/12/22
סגור
איסלנד 8 לימור
01/07/21
21/07/21
לרישום
איסלנד 8 לימור
28/03/23
03/04/23
לרישום
אליעזר הלוי 15 פיה
01/07/21
22/07/21
לרישום
אליעזר הלוי 15 פיה
28/03/23
03/04/23
סגור
אליעזר הלוי 15 פיה
03/07/22
21/07/22
לרישום
אליעזר הלוי 15- פיה
20/12/22
26/12/22
סגור
אליעזר הלוי פיה
28/03/23
03/04/23
סגור
בזל 3 רעות
28/03/23
03/04/23
סגור
בזל 3 רעות
28/03/23
03/04/23
סגור
בזל 3- רעות
20/12/22
26/12/22
סגור
בית הכרם 17 יערית
28/03/23
03/04/23
סגור
בית הכרם 17 אתי
01/07/21
21/07/21
לרישום
בית הכרם 17 אתי
28/03/23
03/04/23
סגור
בית הכרם 17 אתי ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
בית הכרם 17 גן אתי
20/12/22
26/12/22
סגור
בית הכרם 17 גן יערית
20/12/22
26/12/22
סגור
בית הכרם 17 יערית
01/07/21
21/07/21
לרישום
בית הכרם 17-אתי+יערי
03/07/22
21/07/22
לרישום
ביתהכרם 17 יעריתארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
בן ציון 4 שרי
01/07/21
22/07/21
לרישום
בן ציון 7 עינת
01/07/21
22/07/21
לרישום
בן ציון 7 עינת
28/03/23
03/04/23
סגור
בן ציון 7 עינת
28/03/23
03/04/23
סגור
בן ציון 7 עינת
03/07/22
21/07/22
לרישום
בן ציון 7- עינת
20/12/22
26/12/22
סגור
ברזיל 30 דפנה
01/07/21
21/07/21
לרישום
ברזיל 30 דפנה
28/03/23
03/04/23
סגור
ברזיל 30 דפנה ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
ברזיל 30- דפנה
20/12/22
26/12/22
סגור
ברקת 4 גן מיכל
20/12/22
26/12/22
סגור
ברקת 4 גן קולט
20/12/22
26/12/22
סגור
ברקת 4 גן מורן
20/12/22
26/12/22
סגור
ברקת 4 מורן - קצר
28/03/23
03/04/23
סגור
ברקת 4 מורן ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
ברקת 4 מיכל
01/07/21
21/07/21
לרישום
ברקת 4 מיכל קצר
28/03/23
03/04/23
סגור
ברקת 4 מיכל ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
ברקת 4 קולט
01/07/21
21/07/21
לרישום
ברקת 4 קולט ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
ברקת 4 קולט קצר
28/03/23
03/04/23
סגור
ברקת 4 רותי
01/07/21
21/07/21
לרישום
גואטמאלה 10- מירב
20/12/22
26/12/22
סגור
גואטמאלה 10- שלומית
20/12/22
26/12/22
סגור
גואטמלה 12 מירב
28/03/23
03/04/23
סגור
גואטמלה 12 מירב ארוך
28/03/23
03/04/23
סגור
גואטמלה 12 שלומית
28/03/23
03/04/23
סגור
גואטמלה 12 שלומית אר
28/03/23
03/04/23
סגור
גוטאמלה 12 שלומית
01/07/21
21/07/21
לרישום
גלבר דניה מיכל
01/07/21
21/07/21
לרישום
גרינוולד 6 מוריה
28/03/23
03/04/23
סגור
גרינוולד 6 מוריה ארו
28/03/23
03/04/23
לרישום
גרינוולד 6- מוריה
20/12/22
26/12/22
סגור
דגל ראובן 14 אורית
01/07/21
22/07/21
לרישום
דגל ראובן 14 אורית
28/03/23
03/04/23
סגור
דגל ראובן 14 אורית
28/03/23
03/04/23
סגור
דגל ראובן 14 אורית
03/07/22
21/07/22
לרישום
דגל ראובן 14 לימור
01/07/21
22/07/21
לרישום
דגל ראובן 14 לימור
03/07/22
21/07/22
לרישום
דגל ראובן 14- אורית
20/12/22
26/12/22
סגור
דוגה שלמה 8 - שרון
20/12/22
26/12/22
סגור
דוד מרץ 43 מירב
01/07/21
21/07/21
לרישום
דוד מרץ 43 מירב
28/03/23
03/04/23
סגור
דוד מרץ 43 מירב ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
דוד מרץ 43- מירב
20/12/22
26/12/22
סגור
דולצ'ין 23 אודליה
01/07/21
21/07/21
לרישום
דולצ'ין 23 אודליה
28/03/23
03/04/23
לרישום
דולצ'ין 23 אלה
01/07/21
21/07/21
לרישום
דולצ'ין 23 אלה
28/03/23
03/04/23
לרישום
דולצ'ין 23 אתי
01/07/21
21/07/21
לרישום
דולצ'ין 23 אתי
28/03/23
03/04/23
לרישום
דולצ'ין 23 נעמה
01/07/21
21/07/21
לרישום
דולצ'ין 23 נעמה
28/03/23
03/04/23
לרישום
דולצ'ין 23 תמר
01/07/21
21/07/21
לרישום
דולצ'ין 23- אודליה
20/12/22
26/12/22
סגור
דולצ'ין 23- אתי
20/12/22
26/12/22
סגור
דולצ'ין 23- נעמה
20/12/22
26/12/22
סגור
דולצ'ין 23-אלה
20/12/22
26/12/22
סגור
דרך כרמית 30 קרן
28/03/23
03/04/23
סגור
דרך כרמית 30 קרן ארו
28/03/23
03/04/23
סגור
דרך כרמית 30 רונה
28/03/23
03/04/23
סגור
דרך כרמית 30 רונה אר
28/03/23
03/04/23
סגור
דרך כרמית- קרן
20/12/22
26/12/22
סגור
דרך כרמית- רונה
20/12/22
26/12/22
סגור
האזוב 448 - גן עדי
20/12/22
26/12/22
סגור
האזוב 448 - גן מירית
20/12/22
26/12/22
סגור
האזוב 448 מירית
01/07/21
21/07/21
לרישום
האזוב 448 מירית ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
האזוב 448 מירית קצר
28/03/23
03/04/23
סגור
האזוב 448 עדי
01/07/21
21/07/21
לרישום
האזוב 448 עדי קצר
28/03/23
03/04/23
סגור
האזוב448 עדי ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
האחות יהודית 4 לימור
20/12/22
26/12/22
סגור
האחות יהודית 4 לירון
01/07/21
21/07/21
לרישום
האחות יהודית 4 רוני
20/12/22
26/12/22
סגור
האחות יהודית 4 שרית
01/07/21
21/07/21
לרישום
האחות יהודית 4 שרית
20/12/22
26/12/22
סגור
האחות יהודית 4ציפורה
01/07/21
21/07/21
לרישום
הבושם 1 גן ענת
20/12/22
26/12/22
סגור
הבושם 1 ענת
01/07/21
21/07/21
לרישום
הבושם 1 ענת ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
הבושם 1 ענת קצר
28/03/23
03/04/23
סגור
הבנאי 22 - גן אלינה
20/12/22
26/12/22
סגור
הבנאי 22 - גן מורן
20/12/22
26/12/22
סגור
הבנאי 22 אלינה
01/07/21
21/07/21
לרישום
הבנאי 22 אלינה
28/03/23
03/04/23
סגור
הבנאי 22 אלינה ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
הבנאי 22 מורן
28/03/23
03/04/23
סגור
הבנאי 22 מורן ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
הבנאי 22 שני
01/07/21
21/07/21
לרישום
הבנאי 22- שני
03/07/22
21/07/22
לרישום
הבנאי 22-אלינה
03/07/22
21/07/22
לרישום
הגיא 5 - גן מירי
20/12/22
26/12/22
סגור
הגיא 5 - גן מעיין
20/12/22
26/12/22
סגור
הגיא 5 מירי
01/07/21
21/07/21
לרישום
הגיא 5 מירי
28/03/23
03/04/23
סגור
הגיא 5 מירי ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
הגיא 5 מעיין
28/03/23
03/04/23
סגור
הגיא 5 עינת ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
הגיא 5 שחף\גילת
01/07/21
21/07/21
לרישום
הגיא 5- דפנה
03/07/22
21/07/22
לרישום
הגיא 5- מעיין
03/07/22
21/07/22
לרישום
הדולב 432 גן עליזה
20/12/22
26/12/22
סגור
הדולב 432 גן שירן
20/12/22
26/12/22
סגור
הדולב 432 עליזה
01/07/21
21/07/21
לרישום
הדולב 432 עליזה ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
הדולב 432 עליזה קצר
28/03/23
03/04/23
סגור
הדולב 432 שירן
01/07/21
21/07/21
לרישום
הדולב 432 שירן ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
הדולב 432 שירן קצר
28/03/23
03/04/23
סגור
ההרדוף 584 גן תמר
20/12/22
26/12/22
סגור
ההרדוף 584 תמר - קצר
28/03/23
03/04/23
סגור
החלוץ 47 - גן ורד
20/12/22
26/12/22
סגור
החלוץ 47 - גן יעל
20/12/22
26/12/22
סגור
החלוץ 47 גן מאיה
20/12/22
26/12/22
סגור
החלוץ 47 ורד
28/03/23
03/04/23
סגור
החלוץ 47 ורד ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
החלוץ 47 יעל
28/03/23
03/04/23
סגור
החלוץ 47 יעל ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
החלוץ 47 מאיה ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
החלוץ מאיה
28/03/23
03/04/23
סגור
החלוץ- ורד
03/07/22
21/07/22
לרישום
החלוץ- יעל
03/07/22
21/07/22
לרישום
החסידה 10 גן ענבל
20/12/22
26/12/22
סגור
החסידה 10 גן תהילה
20/12/22
26/12/22
סגור
החסידה 10 ענבל
01/07/21
21/07/21
לרישום
החסידה 10 ענבל ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
החסידה 10 ענבל קצר
28/03/23
03/04/23
סגור
החסידה 10 תהילה
01/07/21
21/07/21
לרישום
החסידה 10 תהילה ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
החסידה 10 תהילה קצר
28/03/23
03/04/23
סגור
החרצית 10 תהילה
01/07/21
21/07/21
לרישום
החרצית 10 תהילה
28/03/23
03/04/23
לרישום
החרצית 10- תהילה
20/12/22
26/12/22
סגור
הכפיר 72 אתי
01/07/21
21/07/21
לרישום
הכפיר 72 אתי
28/03/23
03/04/23
סגור
הכפיר 72 אתי ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
הכפיר 72 ורד
01/07/21
21/07/21
לרישום
הכפיר 72 ורד - קצר
28/03/23
03/04/23
סגור
הכפיר 72 ורד ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
הכפיר 72 לירון
01/07/21
21/07/21
לרישום
הכפיר 72 לירון
28/03/23
03/04/23
סגור
הכפיר 72 לירון ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
הכפיר 72- אתי
20/12/22
26/12/22
סגור
הכפיר 72- לירון+ורד
20/12/22
26/12/22
סגור
הלר 10 נעמי
28/03/23
03/04/23
סגור
הלר 10 נעמי
28/03/23
03/04/23
סגור
הלר 10 צאלה
28/03/23
03/04/23
סגור
הלר 10 צהלה
01/07/21
22/07/21
לרישום
הלר 10 צהלה
28/03/23
03/04/23
סגור
הלר 10 צהלה
03/07/22
21/07/22
לרישום
הלר 11 לימור
01/07/21
22/07/21
לרישום
הלר 11 לימור
03/07/22
21/07/22
לרישום
הלר 11 רחל שפירא
01/07/21
22/07/21
לרישום
הלר 11 רחל תמר
03/07/22
21/07/22
לרישום
הלר 13 ג'ואנה\מאיה
01/07/21
22/07/21
לרישום
הלר 13 פנינה\יעל
01/07/21
22/07/21
לרישום
הלר 13 רחל שירה
28/03/23
03/04/23
סגור
הלר 13 רחל שירה
28/03/23
03/04/23
סגור
הלר 13 רחל שירה
03/07/22
21/07/22
לרישום
הלר 13 רחל שפירא
28/03/23
03/04/23
סגור
הלר 13 רחל שפירא
28/03/23
03/04/23
סגור
הלר 5 אסתי
01/07/21
22/07/21
לרישום
הלר 5 אסתי
28/03/23
03/04/23
סגור
הלר 5 אסתי
28/03/23
03/04/23
סגור
הלר 5 אסתי
03/07/22
21/07/22
לרישום
הלר 5 דנה
01/07/21
22/07/21
לרישום
הלר 5 לימור
28/03/23
03/04/23
סגור
הלר 5 לימור
28/03/23
03/04/23
סגור
המורה 3 - גן גלית
20/12/22
26/12/22
סגור
המורה 3 ברוריה
01/07/21
21/07/21
לרישום
המורה 3 גלית
28/03/23
03/04/23
סגור
המורה 3 גלית ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
המורה 3 גלית ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
המורה 3-גלית
03/07/22
21/07/22
לרישום
המחנכת 47 גן יהודית
20/12/22
26/12/22
סגור
המחנכת 47 גן סיגלית
20/12/22
26/12/22
סגור
המחנכת 47 יהודית
01/07/21
21/07/21
לרישום
המחנכת 47 יהודית ארו
28/03/23
03/04/23
לרישום
המחנכת 47 יהודית קצר
28/03/23
03/04/23
סגור
המחנכת 47 סיגלית
01/07/21
21/07/21
לרישום
המחנכת 47 סיגלית ארו
28/03/23
03/04/23
לרישום
המחנכת 47 סיגלית קצר
28/03/23
03/04/23
סגור
המחנכת 47 עינת
01/07/21
21/07/21
לרישום
המחנכת 47 עינת ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
המחנכת 47 עינת קצר
28/03/23
03/04/23
סגור
המעיין 13 אסתר רחל א
28/03/23
03/04/23
לרישום
המעיין 13 גן אסתר
20/12/22
26/12/22
סגור
המעיין 13הדר/אסתר
28/03/23
03/04/23
סגור
המעיין 8- נועה
20/12/22
26/12/22
סגור
המעיין נועה
28/03/23
03/04/23
סגור
המשוררת 19 גן דפנה
20/12/22
26/12/22
סגור
המשוררת 19 דפנה
01/07/21
21/07/21
לרישום
הנורית 16 אושרת
01/07/21
21/07/21
לרישום
הנורית 16 אושרת
28/03/23
03/04/23
לרישום
הנורית 16 מיכל
01/07/21
21/07/21
לרישום
הנורית 16 מיכל
28/03/23
03/04/23
לרישום
הנורית 16- עודד
20/12/22
26/12/22
סגור
הנורית 5 עודד
01/07/21
21/07/21
לרישום
הנורית 5 עודד
28/03/23
03/04/23
לרישום
הנורית מוריה
28/03/23
03/04/23
לרישום
הנורית16 מיכל+מוריה
20/12/22
26/12/22
סגור
הרב שרים 5 לבונה
28/03/23
03/04/23
סגור
הרב שרים 5 ניצה
28/03/23
03/04/23
סגור
הרב שרם 5 לבנה יחיאל
28/03/23
03/04/23
לרישום
הרב שרם 5 ניצה
01/07/21
21/07/21
לרישום
הרב שרם 5 ניצה אטיאס
28/03/23
03/04/23
לרישום
הרב שרם 5 עידית
01/07/21
21/07/21
לרישום
הרב שרם 5- לבונה
20/12/22
26/12/22
סגור
הרב שרם 5- ניצה
20/12/22
26/12/22
סגור
הרדוף 584 גילה
01/07/21
21/07/21
לרישום
הרדוף 584 תמר ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
השחר 1 תגל
28/03/23
03/04/23
סגור
השחר 1- תגל
03/07/22
21/07/22
לרישום
השחר 19 תהילה
01/07/21
21/07/21
לרישום
השיש 1 גן שרה
20/12/22
26/12/22
סגור
השיש 1 שרה
01/07/21
21/07/21
לרישום
השיש 1 שרה ארוך
28/03/23
03/04/23
סגור
השיש 1 שרה קצר
28/03/23
03/04/23
סגור
וולטה אוקסנה + שני
20/12/22
26/12/22
סגור
וולטה חביבה+ליאורה
20/12/22
26/12/22
סגור
וולטה עילית 11 אוקסנ
28/03/23
03/04/23
לרישום
וולטה עילית 11 ליאור
01/07/21
21/07/21
לרישום
וולטה עילית 11 ליאור
28/03/23
03/04/23
לרישום
וולטה עילית 11 שני
28/03/23
03/04/23
סגור
וולטה עילית 11אוקסנה
28/03/23
03/04/23
סגור
וולטה עילית 11ליאורה
28/03/23
03/04/23
סגור
וולטה עילית 12 חביבה
28/03/23
03/04/23
לרישום
וולטה עילית 12 חביבה
28/03/23
03/04/23
סגור
וולטה עילית 12 מימי
01/07/21
21/07/21
לרישום
וולטה עילית 12 עפרה
01/07/21
21/07/21
לרישום
וולטה עילית 12 שני א
28/03/23
03/04/23
לרישום
וולטה עילית 3 איילת
01/07/21
21/07/21
לרישום
וולטה עילית 3 אסתי
20/12/22
26/12/22
סגור
וולטה עילית 3 אסתי
28/03/23
03/04/23
לרישום
וולטה עילית 3 אסתי
28/03/23
03/04/23
סגור
וולטה עילית 3 מיטל
01/07/21
21/07/21
לרישום
ויסמן ליאו 1 יעל
28/03/23
03/04/23
סגור
ויסמן ליאו 1 מיכל
03/07/22
21/07/22
לרישום
ויסמן ליאו 1 ציפי
28/03/23
03/04/23
סגור
חי טייב 47 ליאת
01/07/21
22/07/21
לרישום
חי טייב 47 ליאת
28/03/23
03/04/23
סגור
חי טייב 47 עינב
01/07/21
22/07/21
לרישום
חי טייב 47 עינב+ליאת
20/12/22
26/12/22
סגור
חי טייב 47- ליאת
20/12/22
26/12/22
סגור
חיי טייב 47 ליאת
03/07/22
21/07/22
לרישום
חיי טייב 47 ליאת
28/03/23
03/04/23
סגור
חיי טייב 47 עינב
03/07/22
21/07/22
לרישום
חיי טייב 47 עינב קצר
28/03/23
03/04/23
סגור
חיי טייב47 עינב ארוך
28/03/23
03/04/23
סגור
חיים הלר 10- צהלה
20/12/22
26/12/22
סגור
חיים הלר 11- רחל שפי
20/12/22
26/12/22
סגור
חיים הלר 11- שוהם
20/12/22
26/12/22
סגור
חיים הלר 5- לימור
20/12/22
26/12/22
סגור
חיים הלר 5-אסתי
20/12/22
26/12/22
סגור
חלוץ- מאיה+סמדר-חגית
03/07/22
21/07/22
לרישום
יהושוע ביצור 9- תהיל
24/07/22
28/07/22
סגור
יהושע ביצור 9 תהילה
01/07/21
21/07/21
לרישום
יהושע ביצור 9- תהילה
20/12/22
26/12/22
סגור
יהשוע ביצור 9 תהילה
28/03/23
03/04/23
לרישום
יעקב סלמן 2 - מורן
20/12/22
26/12/22
סגור
יעקב סלמן 2 עופרה
20/12/22
26/12/22
סגור
כיתות ד - ו יום ארוך
23/07/23
10/08/23
לרישום
לאה פורת 3 ורד\הודיה
01/07/21
21/07/21
לרישום
לאה פורת 3 חווה
01/07/21
21/07/21
לרישום
לאה פורת 3 רונית
20/12/22
26/12/22
סגור
לאה פורת 3 רונית
28/03/23
03/04/23
לרישום
ליאו ויסמן 1 מיכל
01/07/21
21/07/21
לרישום
ליאו ויסמן 1 רחל
01/07/21
21/07/21
לרישום
ליאו ויסמן יעל
28/03/23
03/04/23
סגור
ליאו ויסמן ציפי
28/03/23
03/04/23
סגור
מבוא קטורה 3 טליה
01/07/21
21/07/21
לרישום
מחנכת 47 עינת
20/12/22
26/12/22
סגור
מן 8 אביטל
01/07/21
22/07/21
לרישום
מן 8 אביטל
28/03/23
03/04/23
סגור
מן 8 אביטל
03/07/22
21/07/22
לרישום
מן 8 אביטל
28/03/23
03/04/23
סגור
מן 8 אסתר
01/07/21
22/07/21
לרישום
מן 8 חן
28/03/23
03/04/23
סגור
מן 8 חן
28/03/23
03/04/23
סגור
מן 8 יעל
03/07/22
21/07/22
לרישום
מן 8 נעמי+ הלר 11 חן
20/12/22
26/12/22
סגור
מן 8- אביטל
20/12/22
26/12/22
סגור
משה אהרון טוב 9 רותה
03/07/22
21/07/22
לרישום
משה אהרון טוב 9דניאל
03/07/22
21/07/22
לרישום
משה אהרון טוב דניאל
28/03/23
03/04/23
סגור
משה אהרון טוב רותה
28/03/23
03/04/23
סגור
משוררת רחל 19 דפנה
28/03/23
03/04/23
לרישום
נג'ארה 27 גילה
01/07/21
22/07/21
לרישום
נג'ארה 27 גילה
03/07/22
21/07/22
לרישום
נג'ארה 27 גילה
28/03/23
03/04/23
סגור
נג'ארה 27 גילה
28/03/23
03/04/23
סגור
נג'ארה 27 הדס
03/07/22
21/07/22
לרישום
נג'ארה 27 הדס
28/03/23
03/04/23
סגור
נג'ארה 27 הדס
28/03/23
03/04/23
סגור
נג'ארה 27 סיגל
28/03/23
03/04/23
סגור
נג'ארה 27 סיגל
28/03/23
03/04/23
סגור
נג'ארה 27 סיגל
01/07/21
22/07/21
לרישום
נג'ארה 27 סיגל
03/07/22
21/07/22
לרישום
נג'ארה 27 רונית
01/07/21
22/07/21
לרישום
נג'ארה 27- הדס
20/12/22
26/12/22
סגור
נג'ארה 29- גילה
20/12/22
26/12/22
סגור
נג'ארה 29- סיגל
20/12/22
26/12/22
סגור
נועה בר דוד המעיין8
28/03/23
03/04/23
לרישום
נורית 16 אשרת+ שיפי
20/12/22
26/12/22
סגור
ניקרגואה 8 שרה
28/03/23
03/04/23
לרישום
ניקרגואה 8- שרה
20/12/22
26/12/22
סגור
סלמן יעקב 2 גרנית
01/07/21
21/07/21
לרישום
סלמן יעקב 2 מורן
28/03/23
03/04/23
סגור
סלמן יעקב 2 מורן
01/07/21
21/07/21
לרישום
סלמן יעקב מורן ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
סלמן יעקב מורן+עופרה
03/07/22
21/07/22
לרישום
סלמן יעקב עופרה
28/03/23
03/04/23
סגור
סלמן יעקב עופרה ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
סמדר 3 גן חגית
20/12/22
26/12/22
סגור
סמדר 3 גן סתיו
20/12/22
26/12/22
סגור
סמדר 3 גן רוקסנה
20/12/22
26/12/22
סגור
סמדר 3 גן רות
20/12/22
26/12/22
סגור
סמדר 3 חגית
28/03/23
03/04/23
סגור
סמדר 3 חגית
01/07/21
21/07/21
לרישום
סמדר 3 חגית ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
סמדר 3 סתיו
28/03/23
03/04/23
סגור
סמדר 3 סתיו
01/07/21
21/07/21
לרישום
סמדר 3 סתיו ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
סמדר 3 רוחמה
01/07/21
21/07/21
לרישום
סמדר 3 רוקסנה
28/03/23
03/04/23
סגור
סמדר 3 רוקסנה
01/07/21
21/07/21
לרישום
סמדר 3 רוקסנה ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
סמדר 3 רות
28/03/23
03/04/23
סגור
סמדר 3 רות ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
סמדר 3- סתיו
03/07/22
21/07/22
לרישום
סמדר 3- רוחמה
03/07/22
21/07/22
לרישום
סמדר 3- רוקסנה
03/07/22
21/07/22
לרישום
סרנא 2 מעיין
01/07/21
22/07/21
לרישום
סרנא 2 נועה
28/03/23
03/04/23
סגור
סרנא 2 נועה
28/03/23
03/04/23
סגור
סרנא 2- נועה
20/12/22
26/12/22
סגור
סרנא 3 הודיה
28/03/23
03/04/23
סגור
סרנא 3 הודיה
28/03/23
03/04/23
סגור
סרנא 3 הודיה
01/07/21
22/07/21
לרישום
סרנא 3 הודיה
03/07/22
21/07/22
לרישום
סרנא 3- הודיה
20/12/22
26/12/22
סגור
צבי רימון 15 חיה
01/07/21
21/07/21
לרישום
צבי רימון 15 לינדה
28/03/23
03/04/23
סגור
צבי רימון 15 לינדה
01/07/21
21/07/21
לרישום
צבי רימון 15 תחייה
28/03/23
03/04/23
סגור
צבי רימון 15- לינדה
03/07/22
21/07/22
לרישום
צבי רימון 15-חיה
03/07/22
21/07/22
לרישום
צבי רימון לינדה +עדן
20/12/22
26/12/22
סגור
צבי רימון לינדה ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
צבי רימון עדן ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
קובובי 14 איריס
28/03/23
03/04/23
סגור
קובובי 14 איריס ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
קובובי 14 ימה
01/07/21
21/07/21
לרישום
קובובי 14- איריס
20/12/22
26/12/22
סגור
קובובי 51 לירון
01/07/21
21/07/21
לרישום
קובובי 51 לירן
28/03/23
03/04/23
סגור
קובובי 51 לירן ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
קובובי 51- לירון
20/12/22
26/12/22
סגור
קובובי 62 חנית
01/07/21
21/07/21
לרישום
קובובי 62 חנית
28/03/23
03/04/23
סגור
קובובי 62 חנית ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
קובובי 62- חנית
20/12/22
26/12/22
סגור
קולומביה 5 הילה
01/07/21
21/07/21
לרישום
קולומביה 5 הילה
28/03/23
03/04/23
לרישום
קולומביה 5 מזל
28/03/23
03/04/23
לרישום
קולומביה 5 מירב
01/07/21
21/07/21
לרישום
קולומביה 5 רבקה
28/03/23
03/04/23
לרישום
קולומביה 5- הילה
20/12/22
26/12/22
סגור
קולומביה 5- מזל
20/12/22
26/12/22
סגור
קולומביה 5- מירב
20/12/22
26/12/22
סגור
קוסטה ריקה 10 ג'ואנה
01/07/21
21/07/21
לרישום
קוסטה ריקה 2 ענת
01/07/21
21/07/21
לרישום
קוסטה ריקה 56 רעות
01/07/21
21/07/21
לרישום
קוסטריקה 10 ג'ואנה
28/03/23
03/04/23
לרישום
קוסטריקה 10- ג'ואנה
20/12/22
26/12/22
סגור
קוסטריקה 2 שירה ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
קוסטריקה 2- שירה
20/12/22
26/12/22
סגור
קוסטריקה 56 שיפרה
28/03/23
03/04/23
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - א.ב.א 21 אוריאן
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - א.ב.א 21 אורלי
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - א.ב.א 21 עינב
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - א.ב.א 47 לימור
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - א.ב.א 47 סווטה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - א.ב.א 62 אסתי
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - א.ב.א 62 חני
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - אביעד 1 - ימית
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - אברהם שרון 19 -סיגל
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - אהרון טוב 9 רותה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - אהרון טוב 9דניאל\זוה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - אורוגאי 27 - עינבל
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - איסלנד 8 לימור
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - בית הכרם 17 - אתי
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - בית הכרם 17 אתי
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - בית הכרם 17 יערית
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - בן ציון 4 - שרי
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - בן ציון 7 - עינת
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - ברזיל 30 - דפנה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - ברקת 4 מיכל
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - ברקת 4 קולט
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - ברקת 4 רותי
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - גוטאמלה 12 שלומית
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - גלבר רמת דניה -מיכל
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - דגל ראובן 14 - אורית
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - דגל ראובן 14 - לימור
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - דולצ'ין 23 אודליה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - דולצ'ין 23 אלה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - דולצ'ין 23 אתי
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - דולצ'ין 23 נעמה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - דולצ'ין 23 תמר
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - האזוב 448 מירית
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - האזוב 448 עדי
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - האחות יהודית 4 לירון
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - האחות יהודית 4 ציפור
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - האחות יהודית 4 שרית
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - הבושם 1 ענת
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - הבנאי 22 אלינה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - הבנאי 22 שני
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - הגיא 5 מירי
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - הגיא 5 שחף\גילת
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - הדולב 432 עליזה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - הדולב 432 שירן
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - החסידה 10 ענבל
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - החסידה 10 תהילה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - החרצית 10 תהילה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - הכפיר 72 - אתי
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - הכפיר 72 - ורד
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - הכפיר 72 - לירון
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - הלוי אליעזר 15 - פיה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - הלר חיים 10 - צהלה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - הלר חיים 11 - לימור
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - הלר חיים 11 - רחל
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - הלר חיים 13 - ג'ואנה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - הלר חיים 13 - פנינה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - הלר חיים 5 - אסתי
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - הלר חיים 5 - דנה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - המורה 3 ברוריה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - המחנכת 47 יהודית
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - המחנכת 47 סיגלית
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - המחנכת 47 עינת
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - המשוררת רחל 19
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - הנורית 16 אושרת
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - הנורית 16 מיכל
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - הנורית 5 עודד
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - הרב ריינס 1 - שרה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - הרב שרם יוסף 5-ניצה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - הרב שרם יוסף 5-עידית
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - הרבקצלנבוגן 25 זוהרה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - הרדוף 584 גילה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - השחר 19 תהילה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - השיש 1 שרה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - וולטה העלית 12-עופרה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - וולטה עילית 11 ליאור
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - וולטה עילית 3 - מיטל
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - וולטה עלית 12 - מימי
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - וולטה עלית 3 איילת
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - ויסמן ליאו 1 - מיכל
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - ויסמן ליאו 1 - רחל ח
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - חיי טייב 47 - ליאת
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - חיי טייב 47 - עינב
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - יהושע ביצור 9 תהילה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - יעקב סלמן 2 גרנית
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - יעקב סלמן 2 מורן
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - לאה פורת 3 חווה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - מבוא קטורה 3 טליה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - מן 8 - אביטל
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - מן 8 - אסתר
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - מרץ דוד 43 - מירב
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - נג'ארה 27 - סיגל
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - נג'ארה 27 - רונית
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - סמדר 3 חגית
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - סמדר 3 סתיו
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - סמדר 3 רוחמה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - סמדר 3 רוקסנה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - סרנא יחזקאל 3 -הודיה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - סרנה יחזקאל 2 מעיין
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - פורת לאה 3 ורד\הודיה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - צבי רימון 15 חיה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - צבי רימון 15 לינדה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - קובבי 51 - לירון
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - קובובי 14 - ימה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - קובובי 62 - חנית
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - קולומביה 5 הילה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - קולומביה 5 מירב
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - קוסטה ריקה 10 ג'ואנה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - קוסטה ריקה 2 ענת
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - קוסטה ריקה 56 רעות
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - קליינמן 5 - חיה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - קליינמן 5 - חן
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - קרית מנחם 5 מזל
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - רבי בנימין 16 מאיה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - רבי בנימין 16 תהילה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - שבו 501 אפרת
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - שבו 501 דנה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - שד' המאירי 4 - דורית
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - שד' המאירי 4 - חנה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - שוהם 526 אושרית
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - שוהם 526 הדס
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - שלמה דוגה 8 שרון
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - שקי אינו 8 - לואיזה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - שקי אינו 8 - מאי
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - שרון 19 - שני
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - תוריה ועבודה 4 ברנדה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - תירוש 561 אסתר
25/07/21
29/07/21
לרישום
קיטנות ניצנצים מחזור 2 25.7.-29.7 - תירוש 561 דפנה
25/07/21
29/07/21
לרישום
קייטינת קיץ יולי 23 - כיתות א - ג יום ארוך
23/07/23
10/08/23
לרישום
קייטינת קיץ יולי 23 - כיתות א - ג יום קצר
23/07/23
10/08/23
לרישום
קייטינת קיץ יולי 23 - כיתות ד- ו יום קצר
23/07/23
10/08/23
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - א.ב.א 21 אוריאן
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - א.ב.א 21 אורלי
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - א.ב.א 21 עינב
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - א.ב.א 47 לימור
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - א.ב.א 47 סווטה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - א.ב.א 62 אסתי
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - א.ב.א 62 חני
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - אביעד 1 ימית
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - אברהם שרון סגלית
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - אברהם שרון שני
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - אורוגוואי 27 ענבל
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - אחות יהודית 4 לירון
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - אחות יהודית 4 צפורה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - אחות יהודית 4 שרית
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - אינו שקי 8 לואיזה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - אינו שקי 8 מאי
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - איסלנד 8 לימור
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - אליעזר הלוי 15 פיה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - בית הכרם 17 אתי
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - בית הכרם 17 יערית
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - בן ציון 4 שרי
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - בן ציון 7 עינת
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - ברזיל 30 דפנה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - ברקת 4 מיכל
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - ברקת 4 קולט
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - ברקת 4 רותי
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - גווטאמלה 12 שלומית
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - גלבר מיכל
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - דגל ראובן 14 אורית
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - דגל ראובן 14 לימור
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - דוד מרץ 43 מירב
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - דולצ'ין 23 אודליה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - דולצ'ין 23 אלה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - דולצ'ין 23 אתי
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - דולצ'ין 23 נעמה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - דולצ'ין 23 תמר
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - האזוב 448 מירית
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - האזוב 448 עדי
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - הבושם 1 ענת
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - הבנאי 22 אלינה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - הבנאי 22 שני
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - הגיא 5 מירי
01/07/21
21/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - הגיא 5 שחף-גילת
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - הדולב 432 עליזה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - הדולב 432 שירן
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - החסידה 10 ענבל
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - החסידה 10 תהילה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - החרצית 10 תהילה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - הכפיר 72 אתי
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - הכפיר 72 ורד
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - הכפיר 72 לירון
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - הלר 10 צהלה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - הלר 11 לימור
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - הלר 11 רחל שפירא
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - הלר 13 ג'ואנה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - הלר 13 פנינה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - הלר 5 אסתי
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - הלר 5 דנה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - המורה 3 ברוריה
01/07/20
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - המחנכת 47 יהודית
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - המחנכת 47 סיגלית
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - המחנכת 47 עינת
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - המשוררת 19 דפנה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - הנורית 16 אושרת
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - הנורית 16 מיכל
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - הנורית 5 עודד
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - הרב שרם 5 ניצה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - הרב שרם 5 עידית
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - הרדוף 584 גילה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - השחר 19 תהילה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - השיש 1 שרה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - וולטה עילית 11 ליאור
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - וולטה עילית 12 מימי
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - וולטה עילית 12 עפרה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - וולטה עילית 3 איילת
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - וולטה עילית מיטל
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - חי טייב 47 ליאת
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - חי טייב 47 עינב
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - יהשוע ביצור 9 תהילה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - לאה פורת 3 ורד
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - לאה פורת 3 חווה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - ליאו ויסמן 1 מיכל
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - ליאו ויסמן 1 רחל
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - מבוא קטורה 3 טליה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - מן 8 אביטל
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - מן 8 אסתר
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - משה אהרון טוב 9 רותה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - משה אהרון טוב 9דניאל
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - נג'ארה 27 גילה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - נג'ארה 27 סיגל
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - נג'ארה 27 רונית
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - סלמן יעקב 2 גרנית
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - סלמן יעקב 2 מורן
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - סמדר 3 חגית
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - סמדר 3 סתיו
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - סמדר 3 רוחמה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - סמדר 3 רוקסנה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - סרנא 2 מעיין
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - סרנא 3 הודיה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - צבי רימון 15 חיה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - צבי רימון 15 לינדה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - קובובי 14 ימה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - קובובי 51 לירון
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - קובובי 62 חנית
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - קולומביה 5 הילה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - קולומביה 5 מירב
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - קוסטה ריקה 10 ג'ואנה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - קוסטה ריקה 2 ענת
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - קוסטה ריקה 56 רעות
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - קליינמן 5 חן
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - קליינמן 5 לאורה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - קצנלבוגן 25 זוהרה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - קרית מנחם 5 מזל
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - רבי בנימין 16 מאיה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - רבי בנימין 16 תהילה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - ריינס 1 שרה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - שבו 501 אפרת
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - שבו 501 דנה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - שד' המאירי 4 דורית
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - שד' המאירי 4 חנה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - שוהם 526 אושרית
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - שוהם 526 הדס
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - שלמה דוגה 8 שרון
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - תורה ועבודה 4 ברנדה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - תירוש 561 אסתר
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנות קיץ ניצנים - יולי 2021 - תירוש 561 דפנה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - א. בן אליעזר 21 טליה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - א. בן אליעזר 47 אורל
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - א. בן אליעזר 62 חני
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - א.ב.א 62 אסתר+הרדוף
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - א.ב.א 21 עינב+סווטה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - א.בן אליעזר21 אוריאן
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - אחוזת יניב - שרון
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - אחות יהודית 4 לימור
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - אחות יהודית 4 צפורה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - אחות יהודית 4 שרית
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - איסלנד 8 לימור
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - ב.הכרם 17 אתי+יערי
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - בושם 1 ענת צהריים
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - בית הכרם ורד
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - בית הכרם יעל
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - בית הכרם מאיה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - בית הכרם תגל
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - ברקת 4 - מיכל -
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - ברקת 4 - קולט
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - דולצ'ין 23 אודליה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - דולצ'ין 23 אלה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - דולצ'ין 23 נעמה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - דולצ'ין 23 רחלי+אתי
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - האזוב 448 מירית
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - האזוב 448 עדי
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - הבנאי 22 אלינה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - הבנאי 22 שני
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - הגיא 5 דפנה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - הגיא 5 מעיין
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - הדולב 432 עליזה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - הדולב 432 שירן
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - החסידה 10 ענבל
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - החסידה 10 תהילה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - החרצית 10 תהילה+רעות
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - המורה 3 גלית
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - המחנכת 47 יהודית
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - המחנכת 47 סיגלית
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - המחנכת 47 עינת
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - הנורית 16 בנות מיכל
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - הנורית 16 בנים אושרת
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - הנורית 16 מוריה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - השיש 1 שרה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - ויסמן ליאו- רחל
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - יהושוע ביצור 9 תהילה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - יפה נוףמשוררת19 דפנה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - לאה פורת 3 רונית
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - משה אהרון טוב 9 רותה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - משה אהרוןטוב 9 דניאל
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - סלמן יעקב2 מורן+עופר
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - סמדר 3 סתיו
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - סמדר 3 רוחמה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - סמדר 3 רוקסנה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - צבי רימון 15 חיה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - צבי רימון 15 לינדה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - קולומביה 5 מזל
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - קולומביה 5 מירב
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - קולמביה 5 הילה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - קוסטריקה 10 גואנה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - קוסטריקה 2 שירה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - רבי בנימין מאיה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - רבי בנימין תהילה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - שבו 501 - דנה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - שבו 501 אפרת
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - שוהם 526 - אושרית
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - שוהם 526 הדס
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - תירוש 561 - אסתר
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - א.ב.א עינב+סווטה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - א.ב.א 21- אוריאן
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - א.ב.א 21- טליה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - א.ב.א 47 - אורלי
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - א.ב.א 62 אסתר+הרדוף
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - א.ב.א 62- חני
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - אביעד1 ימית+סרנה נוע
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - אחוזת יניב- שרון
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - איסלנד 8- לימור
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - בושם 1 ענת קצר
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - בית וגן שלווה- מיכל
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - בית וגן שלווה-רחל
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - בן ציון 7- עינת
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - ברקת 4- מיכל
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - ברקת 4- קולט
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - דגל ראובן 14- אורית
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - דגל ראובן 14- לימור
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - דולצ'ין 23- נעמה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - דולצ'ין 23-אודליה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - האזוב 448- מירית
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - האזוב 448- עדי
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - האחות יהודית 4-לימור
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - האחות יהודית4 ציפורה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - האחות יהודית4 שרית
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - הדולב 432- עליזה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - הדולב 432- שירן
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - החסידה 10- ענבל
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - החסידה 10- תהילה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - החרצית תהילה+רעות
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - הלר 10- צהלה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - הלר 11- לימור
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - הלר 11- רחל שפירא
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - הלר 13- רחל שירה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - הלר 5- אסתי
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - המחנכת 47- יהודית
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - המחנכת 47- סיגלית
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - המחנכת 47- עינת
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - הנורית 16- אושרת
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - הנורית 16- בנות מיכל
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - הנורית- בנות מוריה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - השיש- שרה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - התירוש 561- אסתר
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - ויסמן ליאו 1 רחל
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - חי טייב 47-ליאת
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - חי טייב 47-עינב
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - יהושוע ביצור 9-תהילה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - לאה פורת 3- רונית
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - מן 8- אביטל
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - מן 8- יעל
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - נג'ארה 27 - סיגל
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - נג'ארה 27 גילה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - נג'ארה 27 הדס
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - סרנא 3- הודיה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - קולומביה 5- מזל
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - קולומביה 5- מירב
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - קוסטריקה 10- ג'ואנה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - קוסטריקה 2- שירה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - רחל המשוררת 19-דפנה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - ריינס 1-שרה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - שבו 501 אפרת קצר
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - שבו 501- דנה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - שד' המאירי 4- דורית
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - שד' המאירי 4- חנה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - שוהם 526- אושרית
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - תורה ועבודה4- ברנדה
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - א. ב.א 62-אסתר+הרדו
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - א. בן אליעזר 62-חני
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - א. בן אליעזר-אורלי
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - א. בן אליעזר62-סווטה
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - א.בן אליעזר21-אוריאן
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - א.בן אליעזר21-טליה
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - א.בן אליעזר21-עינב
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - אביעד 1 ימית+סרנה נו
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - אהרון טוב 9- דניאל
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - אהרון טוב 9- רותה
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - אחות יהודית 4 שרית
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - אחות יהודית 4- לימור
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - אחות יהודית 4צפורה
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - איסלנד 8- לימור
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - אליעזר הלוי 15- פיה
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - בית הכרם 17אתי+יערית
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - בית וגן שלווה- מיכל
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - בית וגן שלווה- רחל
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - בן ציון 7-עינת
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - ברקת 4- מיכל
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - ברקת 4- קולט
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - דגל ראובן 14- אורית
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - דגל ראובן 14- לימור
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - דולצ'ין 23- אודליה
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - דולצ'ין 23- אלה
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - דולצ'ין 23- נעמה
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - דולצ'ין 23- רחלי+אתי
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - האזוב 448- מירית
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - האזוב 448- עדי
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - הבושם 1- ענת
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - הבנאי 22- אלינה
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - הבנאי 22- שני
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - הגיא 5- דפנה
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - הגיא 5- מעיין
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - הדולב 432- עליזה
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - הדולב 432- שירן
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - החלוץ 47- ורד
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - החלוץ 47- יעל
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - החסידה 10- ענבל
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - החסידה 10- תהילה
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - החרצית 10 תהילה+רעות
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - הלר 10- צהלה
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - הלר 11- לימור
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - הלר 11- רחל שפירא
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - הלר 13- רחל שירה
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - הלר 5- אסתי
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - המורה 3- גלית
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - המחנכת 47- יהודית
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - המחנכת 47- סיגלית
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - המחנכת 47- עינת
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - המשוררת רחל-דפנה
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - הנורית - מוריה
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - הנורית 16- אושרת
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - הנורית 16- מיכל
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - הרדוף 584- גילה
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - השחר 1- תגל
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - השיש- שרה
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - התירוש 561- אסתר
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - חגית סמדר+מאיה חלוץ
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - חיי טייב 47- ליאת
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - חיי טייב 47- עינב
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - לאה פורת 3- רונית
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - מן 8- אביטל
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - מן 8- יעל
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - נג'ארה 27- גילה
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - נג'ארה 27- הדס
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - נג'ארה 27- סיגל
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - סלמן יעקב2- מורן+עופ
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - סמדר 3- רוחמה
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - סמדר 3- רוקסנה
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - סמדר 3-סתיו
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - סרנא 3- הודיה
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - צבי רימון 15- לינדה
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - צבי רימון 15-חיה
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - קולומביה 5- הילה
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - קולומביה 5- מזל
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - קולומביה 5- מירב
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - קוסטריקה 10- ג'ואנה
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - קוסטריקה 2- שירה
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - רבי בנימין- מאיה
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - רבי בנימין- תהילה
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - ריינס 1- שרה
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - שבו 501 - אפרת
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - שבו 501 - דנה
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - שד' המאירי 4- חנה
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - שד' המאירי 4-דורית
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - שוהם 526- אושרית
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - שוהם 526- הדס
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - שלמה דוגה - שרון
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת ניצנים מחזור 2 - תורה ועבודה 4- ברנדה
24/07/22
28/07/22
סגור
קייטנת פסח ניצנים - בית רוס - קצנלבוגן 25- זוהרה
07/04/22
13/04/22
לרישום
קייטנת פסח ניצנים - גילה - ברקת 4- קולט
07/04/22
13/04/22
לרישום
קייטנת פסח ניצנים - גנים - החרצית 10- תהילה
07/04/22
13/04/22
לרישום
קייטנת פסח ניצנים - גנים - קולומביה 5- מזל
07/04/22
13/04/22
לרישום
קייטנת פסח ניצנים - גנים - קולומביה 5- מירב
07/04/22
13/04/22
לרישום
קייטנת פסח צהרונים גנים קצר - איסלנד 8 לימור
28/03/23
03/04/23
סגור
קייטנת פסח צהרונים גנים קצר - דולצ'ין 23 אודליה
28/03/23
03/04/23
סגור
קייטנת פסח צהרונים גנים קצר - דולצ'ין 23 אלה
28/03/23
03/04/23
סגור
קייטנת פסח צהרונים גנים קצר - דולצ'ין 23 אתי
28/03/23
03/04/23
סגור
קייטנת פסח צהרונים גנים קצר - דולצ'ין 23 נעמה
28/03/23
03/04/23
סגור
קייטנת פסח צהרונים גנים קצר - החרצית 10 תהילה
28/03/23
03/04/23
סגור
קייטנת פסח צהרונים גנים קצר - הנורית 16 אושרת
28/03/23
03/04/23
סגור
קייטנת פסח צהרונים גנים קצר - הנורית 16 מיכל
28/03/23
03/04/23
סגור
קייטנת פסח צהרונים גנים קצר - הנורית 5 עודד
28/03/23
03/04/23
סגור
קייטנת פסח צהרונים גנים קצר - הנורית מוריה
28/03/23
03/04/23
סגור
קייטנת פסח צהרונים גנים קצר - יהשוע ביצור 9 תהילה
28/03/23
03/04/23
סגור
קייטנת פסח צהרונים גנים קצר - לאה פורת 3 רונית
28/03/23
03/04/23
סגור
קייטנת פסח צהרונים גנים קצר - ניקרגואה 8 שרה
28/03/23
03/04/23
סגור
קייטנת פסח צהרונים גנים קצר - קולומביה 5 הילה
28/03/23
03/04/23
סגור
קייטנת פסח צהרונים גנים קצר - קולומביה 5 מזל
28/03/23
03/04/23
סגור
קייטנת פסח צהרונים גנים קצר - קולומביה 5 רבקה
28/03/23
03/04/23
סגור
קייטנת פסח צהרונים גנים קצר - קוסטריקה 10 ג'ואנה
28/03/23
03/04/23
סגור
קייטנת פסח צהרונים גנים קצר - קוסטריקה 2 שירה קצר
28/03/23
03/04/23
סגור
קייטנת פסח צהרונים גנים קצר - קוסטריקה 56 שיפרה
28/03/23
03/04/23
סגור
קייטנת פסח צהרונים יובלים קצר - גלבר מיכל גן השקד
28/03/23
03/04/23
סגור
קייטנת פסח צהרונים יובלים קצר - וולטה עלית מיטל שקד
28/03/23
03/04/23
סגור
קייטנת פסח צהרונים קרית משה גבעת שאול - שדרות המאירי 4 דורית
28/03/23
03/04/23
סגור
קייטנת פסח צהרונים קרית משה גבעת שאול - שדרות המאירי 4 חנה
28/03/23
03/04/23
סגור
קייטנת פסח צהרונים - בית הכרם - השחר 1 תגל ארוך
28/03/23
03/04/23
סגור
קייטנת קיץ יולי -אוגוסט 2021 - כיתות ג - ו יום קצר
25/07/21
05/08/21
לרישום
קייטנת קיץ יולי -אוגוסט 2021 - תוספת יום ארוך 250 ש
25/07/21
05/08/21
לרישום
קליימן 5 חן אלה ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
קליינמן 5 חן
01/07/21
21/07/21
לרישום
קליינמן 5 חן
28/03/23
03/04/23
סגור
קליינמן 5 לאורה
01/07/21
21/07/21
לרישום
קליינמן 5- חן
20/12/22
26/12/22
סגור
קצנלבוגן 25 זוהרה
01/07/21
22/07/21
לרישום
קצנלבוגן 25 זוהרה
28/03/23
03/04/23
סגור
קצנלבוגן 25- זוהרה
20/12/22
26/12/22
סגור
קצנלבורגן 25 זוהרה
28/03/23
03/04/23
סגור
קרית מנחם 5 מזל
01/07/21
21/07/21
לרישום
רבי בנימין - תהילה
03/07/22
21/07/22
לרישום
רבי בנימין 14 מאיה
20/12/22
26/12/22
סגור
רבי בנימין 14 תהילה
20/12/22
26/12/22
סגור
רבי בנימין 16 מאיה
01/07/21
21/07/21
לרישום
רבי בנימין 16 תהילה
01/07/21
21/07/21
לרישום
רבי בנימין מאיה
28/03/23
03/04/23
סגור
רבי בנימין מאיה+חגית
03/07/22
21/07/22
לרישום
רבי בנימין תהילה
28/03/23
03/04/23
סגור
רביבנימין מאיה ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
רביבנימין תהילה ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
רחל המשוררת 19 דפנה
28/03/23
03/04/23
סגור
ריינס 1 - שרה
03/07/22
21/07/22
לרישום
ריינס 1 שרה
01/07/21
22/07/21
לרישום
שבו 501 אפרת
01/07/21
21/07/21
לרישום
שבו 501 אפרת ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
שבו 501 דנה
01/07/21
21/07/21
לרישום
שבו 501 דנה + אפרת
20/12/22
26/12/22
סגור
שבו 501 דנה ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
שבו 501 דנה קצר
28/03/23
03/04/23
סגור
שבו501תלי"י אפרת קצר
28/03/23
03/04/23
סגור
שד' המאירי 4 דורית
28/03/23
03/04/23
סגור
שד' המאירי 4 דורית
28/03/23
03/04/23
סגור
שד' המאירי 4 דורית
01/07/21
22/07/21
לרישום
שד' המאירי 4 דורית
03/07/22
21/07/22
לרישום
שד' המאירי 4 חנה
28/03/23
03/04/23
סגור
שד' המאירי 4 חנה
28/03/23
03/04/23
סגור
שד' המאירי 4 חנה
01/07/21
22/07/21
לרישום
שד' המאירי 4 חנה
03/07/22
21/07/22
לרישום
שד' המאירי 4 חנה+דור
20/12/22
26/12/22
סגור
שוהם 526 - גן אושרית
20/12/22
26/12/22
סגור
שוהם 526 אושרית
01/07/21
21/07/21
לרישום
שוהם 526 אושרית ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
שוהם 526 אושרית קצר
28/03/23
03/04/23
סגור
שוהם 526 הדס
01/07/21
21/07/21
לרישום
שוהם 526 הדס ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
שוהם 526 הדס קצר
28/03/23
03/04/23
סגור
שוהם 526- הדס
03/07/22
21/07/22
סגור
שוהם 8 גן הדס
20/12/22
26/12/22
סגור
שחר 1 גן תגל
20/12/22
26/12/22
סגור
שלווה - גן רחל ק.חוב
20/12/22
26/12/22
סגור
שלווה חובה - גן מיכל
20/12/22
26/12/22
סגור
שלמה דוגה 8 שרון
01/07/21
21/07/21
לרישום
תורה ועבודה 4 ברנדה
01/07/21
21/07/21
לרישום
תורה ועבודה 4 ברנדה
28/03/23
03/04/23
לרישום
תורה ועבודה 4 ברנדה
03/07/22
21/07/22
לרישום
תורה ועבודה 4- ברנדה
20/12/22
26/12/22
סגור
תורה ועבודה 4ברנדה
28/03/23
03/04/23
סגור
תירוש 561 אסתר
20/12/22
26/12/22
סגור
תירוש 561 אסתר
01/07/21
21/07/21
לרישום
תירוש 561 אסתר ארוך
28/03/23
03/04/23
סגור
תירוש 561 אסתר קצר
28/03/23
03/04/23
סגור
תירוש 561 דפנה
01/07/21
21/07/21
לרישום
תירוש 561 מירב
20/12/22
26/12/22
סגור
תירוש 561 מירב - קצר
28/03/23
03/04/23
סגור
תירוש 561 מירב ארוך
28/03/23
03/04/23
לרישום
ג WhatsApp chat