קייטנה כללית


המנהל הקהילתי מקיים קייטנה כללית ל- 10 ימים, בין התאריכים 22/7-4/8


גילאים א-ו


יום קצר  1050 ₪ 08:00-13:00


יום קצר+ ארוחה 1300 ₪ 08:00-14:00


יום ארוך 1450 ₪ 08:00-16:00


קייטנה מועדים רישום
קייטנת קיץ יולי -אוגוסט 2021 - כיתות א-ב יום קצר
25/07/21
05/08/21
לרישום
קייטנת קיץ יולי -אוגוסט 2021 - כיתות ג - ו יום קצר
25/07/21
05/08/21
לרישום
קייטנת קיץ יולי -אוגוסט 2021 - תוספת יום ארוך 250 ש
25/07/21
05/08/21
לרישום
WhatsApp chat