קייטנה כללית


המנהל הקהילתי מקיים קייטנה כללית ל- 10 ימים, בין התאריכים 22/7-4/8


גילאים א-ו


יום קצר  1050 ₪ 08:00-13:00


יום קצר+ ארוחה 1300 ₪ 08:00-14:00


יום ארוך 1450 ₪ 08:00-16:00


קייטנה מועדים רישום