החלה ההרשמה לקייטנות 2022

להרשמה מהירה

קייטנה מועדים רישום
אביעד1 ימית+סרנה נוע
03/07/22
21/07/22
לרישום
אליעזר הלוי 15 פיה
03/07/22
21/07/22
לרישום
בן ציון 7 עינת
03/07/22
21/07/22
לרישום
דגל ראובן 14 אורית
03/07/22
21/07/22
לרישום
דגל ראובן 14 לימור
03/07/22
21/07/22
לרישום
הלר 10 צהלה
03/07/22
21/07/22
לרישום
הלר 11 לימור
03/07/22
21/07/22
לרישום
הלר 11 רחל תמר
03/07/22
21/07/22
לרישום
הלר 13 רחל שירה
03/07/22
21/07/22
לרישום
הלר 5 אסתי
03/07/22
21/07/22
לרישום
ויסמן ליאו 1 מיכל
03/07/22
21/07/22
לרישום
חיי טייב 47 ליאת
03/07/22
21/07/22
לרישום
חיי טייב 47 עינב
03/07/22
21/07/22
לרישום
יהושוע ביצור 9- תהיל
24/07/22
28/07/22
לרישום
מן 8 אביטל
03/07/22
21/07/22
לרישום
מן 8 יעל
03/07/22
21/07/22
לרישום
משה אהרון טוב 9 רותה
03/07/22
21/07/22
לרישום
משה אהרון טוב 9דניאל
03/07/22
21/07/22
לרישום
נג'ארה 27 גילה
03/07/22
21/07/22
לרישום
נג'ארה 27 הדס
03/07/22
21/07/22
לרישום
נג'ארה 27 סיגל
03/07/22
21/07/22
לרישום
סרנא 3 הודיה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - ויסמן ליאו- רחל
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - אביעד1 ימית+סרנה נוע
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - בית וגן שלווה- מיכל
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - בית וגן שלווה-רחל
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - בן ציון 7- עינת
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - דגל ראובן 14- אורית
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - דגל ראובן 14- לימור
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - הלר 10- צהלה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - הלר 11- לימור
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - הלר 11- רחל שפירא
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - הלר 13- רחל שירה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - הלר 5- אסתי
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - ויסמן ליאו 1 רחל
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - חי טייב 47-ליאת
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - חי טייב 47-עינב
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - מן 8- אביטל
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - מן 8- יעל
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - נג'ארה 27 - סיגל
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - נג'ארה 27 גילה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - נג'ארה 27 הדס
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - סרנא 3- הודיה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - רחל המשוררת 19-דפנה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - ריינס 1-שרה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - שד' המאירי 4- דורית
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - שד' המאירי 4- חנה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - תורה ועבודה4- ברנדה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - אביעד 1 ימית+סרנה נו
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - אליעזר הלוי 15- פיה
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - בית וגן שלווה- מיכל
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - בית וגן שלווה- רחל
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - בן ציון 7-עינת
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - דגל ראובן 14- אורית
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - דגל ראובן 14- לימור
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - הלר 10- צהלה
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - הלר 11- לימור
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - הלר 11- רחל שפירא
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - הלר 13- רחל שירה
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - הלר 5- אסתי
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - חיי טייב 47- ליאת
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - חיי טייב 47- עינב
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - מן 8- אביטל
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - מן 8- יעל
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - נג'ארה 27- גילה
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - נג'ארה 27- הדס
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - נג'ארה 27- סיגל
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - סרנא 3- הודיה
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - ריינס 1- שרה
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - תורה ועבודה 4- ברנדה
24/07/22
28/07/22
לרישום
ריינס 1 - שרה
03/07/22
21/07/22
לרישום
שד' המאירי 4 דורית
03/07/22
21/07/22
לרישום
שד' המאירי 4 חנה
03/07/22
21/07/22
לרישום
תורה ועבודה 4 ברנדה
03/07/22
21/07/22
לרישום