החלה ההרשמה לקייטנות 2022

להרשמה מהירה

קייטנה מועדים רישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - איסלנד 8 לימור
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - דולצ'ין 23 אודליה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - דולצ'ין 23 אלה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - דולצ'ין 23 נעמה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - דולצ'ין 23 רחלי+אתי
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - החרצית 10 תהילה+רעות
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - הנורית 16 בנות מיכל
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - הנורית 16 בנים אושרת
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - הנורית 16 מוריה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - יהושוע ביצור 9 תהילה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - לאה פורת 3 רונית
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - קולומביה 5 מזל
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - קולומביה 5 מירב
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - קולמביה 5 הילה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - קוסטריקה 10 גואנה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - קוסטריקה 2 שירה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - איסלנד 8- לימור
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - דולצ'ין 23- נעמה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - דולצ'ין 23-אודליה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - החרצית תהילה+רעות
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - הנורית 16- אושרת
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - הנורית 16- בנות מיכל
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - הנורית- בנות מוריה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - יהושוע ביצור 9-תהילה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - לאה פורת 3- רונית
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - קולומביה 5- מזל
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - קולומביה 5- מירב
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - קוסטריקה 10- ג'ואנה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי - בוקר - קוסטריקה 2- שירה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - איסלנד 8- לימור
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - דולצ'ין 23- אודליה
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - דולצ'ין 23- אלה
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - דולצ'ין 23- נעמה
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - דולצ'ין 23- רחלי+אתי
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - החרצית 10 תהילה+רעות
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - הנורית - מוריה
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - הנורית 16- אושרת
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - הנורית 16- מיכל
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - לאה פורת 3- רונית
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - קולומביה 5- הילה
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - קולומביה 5- מזל
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - קולומביה 5- מירב
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - קוסטריקה 10- ג'ואנה
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - קוסטריקה 2- שירה
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - שד' המאירי 4- חנה
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - שד' המאירי 4-דורית
24/07/22
28/07/22
לרישום