החלה ההרשמה לקייטנות 2022

להרשמה מהירה

קייטנה מועדים רישום
אהרון טוב 9- דניאל
03/07/22
21/07/22
לרישום
אהרון טוב 9- רותה
03/07/22
21/07/22
לרישום
בית הכרם 17-אתי+יערי
03/07/22
21/07/22
לרישום
הבנאי 22- שני
03/07/22
21/07/22
לרישום
הבנאי 22-אלינה
03/07/22
21/07/22
לרישום
הגיא 5- דפנה
03/07/22
21/07/22
לרישום
הגיא 5- מעיין
03/07/22
21/07/22
לרישום
החלוץ- ורד
03/07/22
21/07/22
לרישום
החלוץ- יעל
03/07/22
21/07/22
לרישום
המורה 3-גלית
03/07/22
21/07/22
לרישום
השחר 1- תגל
03/07/22
21/07/22
לרישום
חלוץ- מאיה+סמדר-חגית
03/07/22
21/07/22
לרישום
סלמן יעקב מורן+עופרה
03/07/22
21/07/22
סגור
סמדר 3- סתיו
03/07/22
21/07/22
לרישום
סמדר 3- רוחמה
03/07/22
21/07/22
לרישום
סמדר 3- רוקסנה
03/07/22
21/07/22
לרישום
צבי רימון 15- לינדה
03/07/22
21/07/22
לרישום
צבי רימון 15-חיה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - ב.הכרם 17 אתי+יערי
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - בית הכרם ורד
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - בית הכרם יעל
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - בית הכרם מאיה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - בית הכרם תגל
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - הבנאי 22 אלינה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - הבנאי 22 שני
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - הגיא 5 דפנה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - הגיא 5 מעיין
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - המורה 3 גלית
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - יפה נוףמשוררת19 דפנה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - משה אהרון טוב 9 רותה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - משה אהרוןטוב 9 דניאל
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - סלמן יעקב2 מורן+עופר
03/07/22
21/07/22
סגור
קייטנת ניצנים יולי צהריים - סמדר 3 סתיו
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - סמדר 3 רוחמה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - סמדר 3 רוקסנה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - צבי רימון 15 חיה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - צבי רימון 15 לינדה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - רבי בנימין מאיה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים יולי צהריים - רבי בנימין תהילה
03/07/22
21/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - אהרון טוב 9- דניאל
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - אהרון טוב 9- רותה
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - בית הכרם 17אתי+יערית
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - הבנאי 22- אלינה
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - הבנאי 22- שני
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - הגיא 5- דפנה
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - הגיא 5- מעיין
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - החלוץ 47- ורד
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - החלוץ 47- יעל
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - המורה 3- גלית
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - המשוררת רחל-דפנה
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - השחר 1- תגל
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - חגית סמדר+מאיה חלוץ
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - סלמן יעקב2- מורן+עופ
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - סמדר 3- רוחמה
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - סמדר 3- רוקסנה
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - סמדר 3-סתיו
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - צבי רימון 15- לינדה
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - צבי רימון 15-חיה
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - רבי בנימין- מאיה
24/07/22
28/07/22
לרישום
קייטנת ניצנים מחזור 2 - רבי בנימין- תהילה
24/07/22
28/07/22
לרישום
רבי בנימין - תהילה
03/07/22
21/07/22
לרישום
רבי בנימין מאיה+חגית
03/07/22
21/07/22
לרישום