חינוך איכותי ונגיש, קידום מצויינות, ועידוד סקרנות ויצירתיות הם המפתח להצלחת דור העתיד. תכנית "מקפצה לעתיד" בתמיכת הקרן לירושלים, הינה תכנית אשר מטרתה קידום תלמידי בתי הספר במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בשכונת גילה, ועידוד מצויינות והצלחה בתחומים שונים ומגוונים. 

החינוך הוא הנדבך המרכזי בחזון המנהל הקהילתי של גילה. במנהל הקהילתי מתקיימות סביב נושא החינוך ועדות שונות, קבוצות עבודה ושיתופי פעולה בין מסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בשכונה
תכנית "מקפצה לעתיד" פועלת בתוך בתי הספר במגוון תכניות העשרה איכותיות, מסייעת בסבסוד מלגות לחוגי המנהל הקהילתי, ומחזקת פרוייקטים שכונתיים וגופי חינוך ותרבות מרכזיים בגילה.
.