תחום הרובוטיקה שלנו הינו מבוא להנדסה.

הרובוט הינו מכונה אוטונומית המקבלת פקודות באמצעות תוכנה ומסוגלת לבצע מגוון פעולות.

המשתתפים יעמיקו בתחומי הבנייה הפיזית והתכנות והתנסו בהפעלת מגוון סוגי רובוטים ומיקרו-בקרים,

יפתחו וייצרו פתרונות טכנולוגיים מורכבים ומקוריים יכתבו משימות לרובוטים, יחקרו רכיבי קלט ופלט,

יאתגרו את הבקרים ויפעילו אותם על מנת להצליח בכל משימה!

img