היכרות והתנסות עם עקרונות השפה בה מדברים מחשבים - בפעילויות המשתתפים יכירו וילמדו את המושגים המרכזיים של עולם התוכנה: הגדרות, משתנים, לולאות, תנאים, פונקציות ועוד...

יתמודדו עם אתגרי תכנות מגוונים, יכתבו קוד באופן עצמאי, יפתחו יכולות חשיבה אלגוריתמית, יבנו משימות תוכנה ויאתגרו את השותפים בפיצוח קוד.

img