החל מיום ד' 24.8.22 נרשמים לצהרוני ניצנים יחויבו בסך של 100 ש"ח דמי רישום מאוחר.


 

 

 

 

 

 

*כל הפרטים על הרישום לצהרוני "ניצנים" בגני הילדים*

* הרישום יתקיים בתאריכים 26.7-9.8.22*הנוהל לפתיחת צהרונים בגני עירייה, בהם מצבת הילדים פחותה מ-20 ילדים, כלהלן:
• בגנים קטנים הסמוכים זה לזה יתקיים צהרון מאוחד בגן הגדול יותר.

• בגנים קטנים מ-20 ילדים אשר לא ניתן לאחד אותם עם צהרון סמוך – הנכם מוזמנים להשאיר פרטים בקישור המצורף:
לחצו כאן
גנים אלו יוגשו לוועדת חריגים בהשתתפות עיריית ירושלים ונציגי ארגון ההורים, באמצע אוגוסט ,ותבחן האפשרות לקיים בהם צהרון, בסבסוד העירייה או בהתאם לממוצע העירוני.

* * * * * * *
• תכנית ניצנים תפעל בימים א'-ה' מסיום הלימודים בגן ועד לשעה 16:30 (בגני חנ"מ עד השעה 16:00 ובהתאם למסלולי ההסעה שנקבעים ע"י העירייה)
• תוכנית "נצנים בחופשות" תופעל עפ"י לוח החופשות שיקבע ע"י עירית ירושלים בשיתוף עם ארגון ההורים.
• התכנית מהווה רצף חינוכי לפעילות בשעות הבוקר ומתקיימת בתוך מסגרות החינוך בגני הילדים בהתאם לשיבוץ הצהרונים
• במסגרת הצהרונים תוצע תכנית חינוכית, הכוללת חוגי העשרה, תכנית פדגוגית וארוחת צהריים חמה ומזינה
• צהרוני ניצנים מופעלים ע"י המנהלים הקהילתיים בירושלים בהתאם להנחיות משרד החינוך
• המחיר יעמוד על 335 ₪ , ייתכנו שינוים לאחר פרסום "קול קורא" של משרד החינוך, עפ"י החלטת וועדת ההיגוי העירונית
• *פתיחת צהרון בגן מותנית במינימום 20 משתתפים* (בגני חנ"מ נדרש מינימום של 8 ילדים)
• רישום לאחר חודש ספטמבר יחויב בתשלום עבור חודש נוסף כחלק מהתוכנית השנתית התוספתית
• חלה חובת דיווח על *ילד עם רגישות/אלרגיה למזון* במייל iznurit@jerusalem.muni.il
• *רישום מוקדם מבטיח היערכות מיטבית!
• רישום מאוחר - לאחר ה-21.8.2022 יחוייב בדמי הרשמה מאוחרת בגובה 100 ₪!!
• אנו ממליצים לקרוא את חוזה ההורים בטרם אישורו, כדי למנוע אי הבנות.
WhatsApp chat