רישום ליום ארוך – מיועד לילדים שנמצאים בצהרון

רישום ליום קצר – מיועד לילדים חדשים שלא נמצאים בצהרון

 ההרשמה לכלל הילדים תתקיים בין התאריכים 5-16.3.23

  • פעילות ניצנים בחופשות תיפתח על פי נתוני הרישום בפועל
  • יתקיימו אחודים בין מסגרות , בכפוף לאישור ועדה מקצועית. תשלח הודעה מראש.
  • הפעילות אינה כוללת ארוחת בוקר, באחריות ההורים לשלוח.
  • דמי היערכות בסך 50 ₪ ייגבו עבור נרשם שיעדר מ – 3 ימי פעילות ומעלה.

 

 

 

 

 

 

img
ג WhatsApp chat