קייטנת פסח ניצנים אפריל 2024 – מינהל קהילתי גילה

· הרישום הוא חובה לכל הילדים כולל מי שבצהרונים

· עלות הקייטנה 50 ₪ לכל הילדים כולל מי שבצהרון

img