סיכום מפגש תושבים

בנושא שיפור פני שטח המתחם ברחוב האחלמה 307

02.01.17

נוכחים:

דב יוסף, שני דניאל, אורלי טובול, דורית לוי, רינה יעקבסון, שמרית אמיר, ליאת בן דוד, מוריה לאופר (עובדת קהילתית), רחל נצר (מתכננת אורבנית) וענת הלה (סטודנטית לעבודה קהילתית).

המפגש התכנס במטרה לבחון איך ניתן להביא לידי מימוש את העקרונות לתכנון שניסחנו יחד במפגש הקודם ומוסכמים על כלל התושבים. במסגרת המפגש חשבנו יחד על רעיונות שונים לתכנון שנוביל יחד במתחם, כך שיהלמו את העקרונות שניסחנוו במפגש הקודם ובכדי להפוך את השטח לכזה שישמש בצורה המירבית את צרכי הקהילה כולה.

לשם ביצוע התכנון נוכל להשתמש במשאבים שיוכל לספק לנו לירון דרעי, מנהל הרובע; במשאבים הכספייםשגייס המינהל הקהילתי, ובעיקר בכוחות, בכישורים, באנרגיות ובלקיחת האחריות של התושבים.

להלן התכנון שהוצע במפגש, לאור העקרונות לתכנון שנקבעו:

* מצע:

העקרון: מצע שנעים ללכת עליו.

התכנון: דשא סינטטי, או שילוב של אספלט ושל דשא סינטטי. לדיון במפגש הבא עם לירון.

* משחקים:

העקרון: בשטח יהיו משחקים לילדים )לא מתקנים(.

התכנון:

1 . יצירת משחקי רצפה, או משחקי קיר. אחראיות למציאת רעיונות למשחקים: אורלי טובול ושמרית אמיר.

2 . להשאיר שטחים ריקים בהם הילדים יוכלו לשחק באופן עצמאי (ובהם יהיה ניתן גם לבנות סוכות).

3 . להקים פסל או לפסל ממשהו שכבר קיים בשטח. הפיסול צריך להיות אטרקטיבי, כזה שאפשר לטפס עליו. אחראיות להשגת הצעת מחיר לאנשי מקצוע להנחיית התושבים בפיסול: רינה יעקבסון ורחל נצר.

4 . יצירת מגלשה קטנה מבטון לפעוטות על הקוביה הקיימת בשטח.

* מקומות ישיבה:

העקרון: חלק ממקומות הישיבה עם משענות, חלקם מותאמים גם לילדים.

התכנון: הוספת שלושה ספסלים הפונים זה לזה עם שולחן במרכז, ושני ספסלים זה לצד זה, בצידי המתחם.

יש לבדוק אפשרות של ספסלים עם גגון. לדיון במפגש הבא עם לירון.

יש לקבוע את המיקום המדויק של הספסלים במתחם.

* תוספות, אסתטיקה והיגיינה:

העקרונות: פחי אשפה שלא יהיה אפשר לזרוק אליהם שקיות גדולות. השטח צריך להיות מוצל, לפחות בחלקו. מניעת צואת כלבים. צמחיית נוי.

התכנון:

1 . הצבת צמיגים צבעוניים והפיכתם לאדניות. לדיון במפגש הבא עם לירון.

2 . הפקת שילוט המורה על איסור השלכת זבל וכניסת כלבים. אחראית לניסוח )בתום התכנון(: דורית לוי.

3 . הצבת פח מלבני קטן בכניסה למתחם, שיפונה על ידי התושבים. לדיון במפגש הבא עם לירון.

4 . שילוב של גינון בפיתוח השטח )צמחים רב עונתיים וצמחי תבלין( והצבת אדניות על הגדר לאורך השביל.

ישנה הסכמה של התושבים לתשלום על המים להשקיה דרך שעון משותף. לדיון במפגש הבא עם לירון.

* עקרונות תכנון רוחביים:

העקרונות: אסתטיות, יופי. ייחודיות וצבעוניות. תכנון מותאם לאוכלוסייה מבוגרת. תכנון שלא יגרום לרעש.

התכנון:

1 . להשאיר שטחים ריקים מאלמנטים במתחם.

2 . צביעת הגדרות (צבע הגדרות יקבע בהתאם לתכנון הכולל). לדיון במפגש הבא עם לירון.

3 . לפני הצבת הפסלים והספסלים בשטח, יציאה של כל תושבי הבניין ליום ניקיון וצביעה.

 

במסגרת המפגש הבא נמשיך ונגבש את התכנון ואת הדרך בה נוציא את התכנון לפועל.

הודעה על מועד המפגש הבא תמסר בהמשך.

לפניות והצטרפות לעשייה ניתן לפנות לענת anatgo6@gmail.com, 5885597-054 .

img
ג WhatsApp chat