סיכום מפגש תושבים

בנושא נקיון, תחזוקה ושפור פני רחוב הצבר

28.11.16

נוכחים:

מיכל גליק, יפית סבח, איילת קוצ'ינסקי, טסה שרים, שרון קרנר בספורד, יניב אלון, לירון דרעי - (מנהל רובע דרום עיריית ירושלים), ענת הלה (סטודנטית לעבודה קהילתית). 

במפגש הקודם הגדרנו מספר נושאים שדורשים פעולה לצורך שיפור פני הרחוב. במפגש הזה ניסינו למצוא פתרונות לכל אחד מהנושאים, ולמצוא תושב להובלת כל פעולה.

 אשפה

o ישנה מכולה בכניסה לרחוב, ולא רק דיירי הרחוב משתמשים בה. גם המרכז יום לקשיש, בית הספר ועוברי אורח משתמשים במכולה. מצב זה יוצר לכלוך רב בסביבת המכולה.

     הפתרון שהוצע: מציאת מקומות חלופיים למכולה והעברתם לרחל נצר לצורך בדיקה של קצין הבטיחות. בהמשך יגיע לסיור ברחוב קצין הבטיחות. ניתן יהיה להצטרף לסיור כדי להשמיע את העדפות התושבים. אחראית: טסה שרים. בנוסף, המכולה הנוכחית לא תקינה מפני שהיא לא נסגרת. צריך להתקשר ל- 106 ולדווח על כך, והן יחליפו את המכולה. אחראי: יניב אלון.

o יש פח מחזור לבקבוקים בכניסה לרחוב. הוא תופס מקום חניה. יש להעביר אותו למרכז המסחרי למקום ציבורי אחר. -

    הפתרון שהוצע: מציאת מקומות חלופיים לפח המחזור, שיהיו קרובים לרחוב ויאפשרו הוספה של פחי מחזור נוספים. העברת המקומות לרחל נצר לצורך בדיקת בטיחות. אחראי: יניב אלון.

o שכנים זורקים אשפה (כמו דלתות) בשטחים הפתוחים.

    הפתרון שהוצע: ניתן לדווח לפיקוח העירוני על דיירים שהשאירו זבל בחוץ. כדי שהפקח יוכל לתת דו"ח התושבים המדווחים צריכים להסכים להיות עדי תביעה.

 חניה/כביש:

o החניות לא מסומנות.

o יש בורות בכביש, וצריך לחדש את האספלט.

    הפתרון שהוצע: אם יהיה שיתוף פעולה בין כל התושבים, העיריה תבצע חידוש של האספלט וסימון של החניות (בכל מקרה זה יוכל לקרות רק באזור אפריל).

o יש כלי רכב כבדים שחונים ברחוב הלשם. הם תופסים חניה ויוצרים רעש.

    הפתרון שהוצע: בין 7:00 ל- 21:00 ניתן לדווח 106 , ולאחר מכן ניתן לדווח למשטרה על כלי רכב כבדים שחונים במקומות שלא מיועדים לכך.

o אנשי מקצוע משאירים אחריהם בורות ומפגעים אחרים.

    הפתרון שהוצע: ניתן לדווח ל- 106 .

 צמחיה:

o יש רצון לטפח את השטח שבין הבניינים ולהוסיף בו צמחיה. השטח גדול מאוד והתושבים לא מסוגלים לטפל בעצמם בכל השטח.

 הפתרון שהוצע: אם התושבים יתארגנו ויהיה שיתוף בין הועדים, העירייה תוכל לסייע בפעולות נדרשות. העירייה יכולה לסייע בפעולות כמו חרמוש וגיזום. כמו כן, אם התושבים ידאגו לשעון להשקיה ולצנרת, העירייה תוכל לסייע בהבאת גנן ויועץ.

התושבים יצטרכו לשלם על המים של ההשקיה. כמו כן, העירייה תשמח לספק צבע ומברשות במידה ותושבים יתארגנו לצביעת מעקות ברחוב, כניסות וכו'.

 

 כניסות ומעברים פנימיים:

o אין שילוט בכניסה לרחוב

 הפתרון שהוצע: שילוט הכוונה לרחוב (מרחוב לשם לרחוב הצבר) הוא באחריות העיריה, ואם חסר שלט העיריה תוסיף. השלטים בתוך הרחוב, שמציינים את שם הרחוב ואת מספר הבית ומוארים, הם באחריות התושבים.

o יש סדקים בקשתות בכניסות לרחוב, ויש אבנים שנופלות.

o נדרשת הנגשה של הכניסות בניית רמפה ומעקות במדרגות. -

 הפתרון שהוצע: העירייה יכולה לדאוג להנגשת הכניסות, אם יהיה שיתוף בין התושבים. יש לבדוק את השטח מה הצרכים בכל אחת מהכניסות בכל מה שקשור - להנגשה. אחראית: מיכל גליק.

 תאורה:

o כשהתאורה ברחוב לא עובדת, התושבים לא יודעים מה ניתן לעשות.

הפתרון שהוצע: במקרים של תקלות יש לפנות למוקד 106 ולומר את מספר עמוד התאורה.

 בעיות כלליות ברחוב:

o המקלטים מבולגנים ומלוכלכים.

 הפתרון שהוצע: המקלטים צריכים להיות נקיים. 10% משטח המקלט יכול להיות מלא בדברים שקשורים בחירום בלבד. במקרה שמזמינים פיקוח והמצב לא תקין - כל אחד מהדיירים צריך לשלם קנס. לכל כניסה יש מקלט משלה, לכן בכל כניסה יהיה

אחראי שיבדוק את מצב המקלט ומה צריך לעשות בו. אחראים: מיכל - 202 כניסה 12 , יניב - 202 כניסה?, איילת - 203 כניסה ?, שרון - 200 כניסה 7 , טסה - 200 כניסה ?.

חסרים אחראים לכניסות האחרות. מי שמעוניין לקחת אחריות על בדיקת המצב במקלט בכניסה שלו שיצור קשר עם ענת. 

o יש בעיות בתשלומים לוועדי הבתים.

 הפתרון שהוצע: ניתן לכתוב תקנון בתים משותפים שיחייב את כל הדיירים מבחינה משפטית. ניתן להיעזר בתקנון דומה שפועל בגבעת קנדה. אחראית להשיג את התקנון ולבדוק את הפרטים: ענת הלה.

o אין קשר בין הוועדים של הכניסות השונות.

 הפתרון שהוצע: גישור בין הוועדים השונים וניסיון להידברות ולאיחוד.

אחראית: יפית סבח.

 

מה הלאה?!

יש לגייס כמה שיותר תושבים לתהליך שהתחיל במפגש. כך נוכל ליצור בסיס חזק להתארגנות תושבים באחריות וטיפול בשפ"פ, וכן לתחזק שיתוף פעולה מתמשך עם העירייה שיתבטא בסיוע - ראשוני וכן בסיועים בודדים בהמשך )כגון גיזום, ריסוס והדברה אחת לשנה(. כמו כן, עד המפגש הבא כל אחד אחראי לקדם את תחום האחריות שלו.

המפגש הבא יתקיים ביום שני, 2/01/2017 .

לפניות והצטרפות לעשייה ניתן לפנות לענת anatgo6@gmail.com, 5885597-054 .

img
ג WhatsApp chat