נהלי הרשמה

 • ההרשמה תתבצע באמצעות אתר האינטרנט של המינהל.
 • סיוע והסברים יינתנו במשרדי המינהל הקהילתי.  
 • המינהל יחייב בעמלות בעלי חשבון שהוראות הקבע שלהם חזרו.
 • לא יינתנו החזרים כספיים על ביטול רטרואקטיבי.
 • במקרים של אירוע חירום- שלג, מלחמה, קורונה ועוד, לא יהיה החזר כספי והמנהל אינו מחויב להשלים את השיעור. המינהל הקהילתי יפעל ע"פ מדיניות משרד החינוך החברה למתנ"סים והעירייה, כפי שיפורסמו בתקשורת לקיום הפעילות והחזרי תשלום עפ"י מדיניות החברה למתנסים.
 • דמי הרשמה נפרדים למסגרות גיל הרך, המהווים חלק מעלות הכספית של הפעילות השנתית.
 • הנרשמים לחוגים יחתמו על תקנון הרשמה.
 •  התשלומים צמודים לתוספות יוקר או תוספות אחרות במשק.
 • המנהל רשאי להפסיק השתתפות בפעילות בגלל עיכוב בתשלום, או משיקולי מקצועיים.  
 • חלק ממחירי החוגים יעודכנו ב-1 ספטמבר, המחיר הקבוע ופרטים באתר ובמזכירויות.   
 • חודש אוקטובר התשלום יגבה יחסית לימי הפעילות בפועל.  
 • הנרשמים לפעילות יפעלו עפ"י החוזה הנחתם בין הצדדים לפי כל אחד מהתחומים השונים (חוגים, מרכז ספורט, צהרונים, מעון, קייטנות ועוד).

                                                       

 

 

נהלים:

 

 • שנת פעילות החוגים תשפ"א תיפתח ב – 1.9.2020 ויסתיים ב – 31.6.2021  למעט חוגים שימשיכו גם בחודש יולי ע"פ הודעה מראש.
 • פתיחת חוג מותנה במספר מינימאלי של נרשמים. הרישום באמצעות אתר האינטרנט של המינהל. על ההורים לעדכן את מדריך החוג בדבר בעיות בריאות או קשיים אחרים העלולים להשפיע על השתתפות הילד בחוג.
 • המינהל שומר לעצמו את הזכות לסגור פעילות אם מספר המשתתפים ירד למינימום שקבע המינהל- בחוגים בפעוטונים בצהרונים ובקייטנות.

במקרים מיוחדים המנהל הקהילתי יוכל לשנות את מקום הפעילות למקום חלופי. המינהל שומר לעצמו את הזכות לשנות את לוח הזמנים של החוגים במקרים חריגים.

המינהל הקהילתי אינו אחראי בגין נזקים לרכוש, לרבות מקרים של אובדן, גניבה, אביזרים רפואיים כגון: משקפיים, תותב, מכשיר שמיעה, ביגוד וכד'.

 • ימי הפעילות יהיו בהתאם ללוח החופשות המרוכז המפורסם. שיעור ראשון הוא ניסיון חינם. במידה ונרשמים לחוג משלמים גם על שיעור ניסיון.
 • המינהל הקהילתי יפעל ע"פ התו הסגול עפ"י הנחיות משרד הבריאות בכל פעילות ופעילות, כמו כן יקפיד על עטית מסיכה , היגיינה ומרחק.
 • המינהל הקהילתי יפעל בנושא החזר כספי במקרים של מצבי חירום שונים ע"פ מדיניות החברה למתנ"סים.

 

 

 

 

הנחות :

 • בקשות מיוחדות להנחות, יש להפנות לוועדת הנחות במינהל בצירוף כל המסמכים הנדרשים.
 • תינתן הנחה של 5% על החוג השני ומעלה.
 • שיעור הנחה לקרנות השוטרים והסוהרים יהיה בהתאם להסדר המקובל עם הצגת טופס חתום ותעודת שוטרסוהר.
 • למרכז הספורט נוהל הנחות בנפרד.

 

 

ביטולי הרשמה:

 

לנרשמים לחוג ומצטרפים במהלך השנה, תינתן אפשרות החלפת חוג או ביטול הרשמה עד ל

 1. . בקשות לטיפול יש להפנות בכתב בלבד למזכירות המתנ"ס.

לאחר ה-  21.2.2001 יש לצרף מסמכים רפואיים מתאימים. כל בקשת ביטול תידון לגופה. חשוב!! לא יתקבלו ביטולים טלפונייםפקס או בהודעה למדריכים.

ביטולים יתקבלו עד ה-20 לכל חודש ועד ל-20 פברואר של שנת הפעילות.

ביטול לאחר ה-20 לחודש יבוצע בחודש שלאחריו.

 

 

img