חיפוש באתר

כללי

נהלי הרשמה לחוגים תשע"ט 2018-2019

נוהלי הרשמה:

« ההרשמה תתבצע באמצעות אתר האינטרנט של המינהל.
« סיוע והסברים יינתנו במשרדי המינהל הקהילתי.
« המינהל יחייב בעמלות בעלי חשבון שהוראות הקבע שלהם חזרו.
« לא יינתנו החזרים כספיים על ביטול רטרואקטיבי.
« במקרים של אירוע חירום- שלג, מלחמה ועוד, לא יהיה החזר כספי והמנהל אינו מחויב להשלים את השיעור. המינהל הקהילתי יפעל ע"פ מדיניות משרד החינוך והחברה למתנ"סים כפי שיפורסמו בתקשורת.
« דמי הרשמה נפרדים למסגרות גיל הרך.
« הנרשמים לחוגים יחתמו על תקנון הרשמה.
« התשלומים צמודים לתוספות יוקר או תוספות אחרות במשק.
« המנהל רשאי להפסיק השתתפות בפעילות בגלל עיכוב בתשלום.
« חלק ממחירי החוגים יעודכנו ב-1 בספטמבר, המחיר הקובע ופרטים באתר ובמזכירויות.
« בחודש ספטמבר התשלום יגבה באופן יחסי.
« הנרשמים לפעילות יפעלו עפ"י החוזה הנחתם בין הצדדים לפי כל אחד מהתחומים השונים (חוגים, מרכז ספורט, פעוטונים, מעון, קייטנות ועוד).


הנחות:

« בקשות מיוחדות להנחות, יש להפנות לוועדת הנחות במינהל בצירוף כל המסמכים הנדרשים.
« תינתן הנחה של %5 על החוג השני ומעלה.
« שיעור הנחה לקרנות השוטרים והסוהרים יהיה בהתאם להסדר המקובל עם הצגת
טופס חתום ותעודת שוטר/סוהר.


ביטול הרשמה:

« לנרשמים לחוג ומצטרפים במהלך השנה, תינתן אפשרות החלפת חוג או ביטול הרשמה עד ל- 2019.2.25 .לאחר מכן יחויבו המשתתפים בתשלום מלא, למעט סיבות רפואיות מוכחות.
« בקשות לביטול יש להפנות בכתב בלבד למזכירות המתנ"ס.
« לאחר ה- 2019.2.25 יש לצרף מסמכים רפואיים מתאימים. כל בקשת ביטול תידון לגופה.
חשוב! לא יתקבלו ביטולים טלפוניים/פקס או בהודעה למדריכים.
« ביטולים יתקבלו עד ה-25 לכל חודש ועד ל-25 פברואר של שנת הפעילות.
« ביטול לאחר ה-25 לחודש יבוצע בחודש שלאחריו.

 

מסגרת הלימודים:

« פתיחת חוג מותנה במספר מינימאלי של נרשמים. הרישום באמצעות אתר האינטרנט של המינהל. 
« על ההורים לעדכן את מדריך החוג בדבר בעיות בריאות או קשיים אחרים העלולים להשפיע על השתתפות הילד בחוג. 
« המינהל שומר לעצמו את הזכות לסגור פעילות אם מספר המשתתפים ירד למינימום שקבע המינהל- בחוגים בפעוטונים בצהרונים ובקייטנות. במקרים מיוחדים המנהל הקהילתי יוכל לשנות את מקום הפעילות למקום חלופי. 
« המינהל שומר לעצמו את הזכות לשנות את לוח הזמנים של החוגים במקרים חריגים. 
« המינהל הקהילתי אינו אחראי בגין נזקים לרכוש, לרבות מקרים של אובדן, גניבה, אביזרים רפואיים כגון: משקפיים, תותב, מכשיר שמיעה, ביגוד וכד'. 
« ימי הפעילות יהיו בהתאם ללוח החופשות המרוכז המפורסם. 
« שיעור ראשון הוא ניסיון חינם. במידה ונרשמים לחוג משלמים גם על שיעור ניסיון

צרו קשר:
  • מינהל קהילתי גילה
  • ורדינון 14, גילה
  • ירושלים
  • 02-6461111
  • פקס: 02-6763028
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות