פורם פעילים מקומי שמטרתו עידוד קהילתיות באמצעות עידוד יוזמות מקומיות. מענה לשירותים למשפחות צעירות במורדות גילה, חיזוק קהילת המשפחות באמצעות אירועים קהילתיים.

הפורום מתכנס אחת לחודש לחשיבה, תכנון, ביצוע והובלה  של יוזמות בשביל ולמען משפחות צעירות במורדות גילה.

להצטרפות לפורם הפעילים ניתן לפנות למייל : gilo@young-jerusalem.org.il

img