הוועדות הפיזיות
הוועדות הפיזיות הן ועדות מטעם הנהלת המינהל הקהילתי והגוף המגבשות את הצרכים והאינטרסים השונים של התושבים בתחום האורבני והפיזי בהווה ובעתיד.
פעילי הוועדה פועלים בהתנדבות מלאה.

ועדה פיזית אורבנית
בהובלת מ"מ יו"ר ההנהלה יניב בטיטו.
הוועדה מתכנסת אחת לחודש וחצי ומתעסקת בעיקר בתחומי התשתיות, החניות, שדרוגי גינות ועוד

פרוטוקולי פגישות הועדה הפיזית – אורבנית

*כאן יופיעו הפרוטוקולים השונים 

ועדה פיזית תכנונית
בהובלת יונתן כהן.
הוועדה מתכנסת אחת לחודש ומתעסקת בעיקר בחשיבה אסטרטגית לטוח ארוך ברמה התכנונית בשכונה.

פרוטוקולי פגישות הועדה הפיזית – תכנונית

*כאן יופיעו הפרוטוקולים השונים 

 

img