הערכים המשותפים לכל תושבי השכונה המהווים בסיס לקבלת החלטות:

 • כבוד הדדי, ערבות הדדית ועזרה לזולת.
 • סובלנות, הכלה, תקשורת מיטבית.
 • שאיפה שלכולם יהיה נעים לגור בשכונה: שיפור איכות החיים ותחושת השייכות לשכונה.

חיזוק השותפות והסולידריות ביןתושבי השכונה:

 • כולנו תושבי השכונה!
 • יצירת גאווה מקומית: טוב לחיות בגילה!
 • מציאת המחבר והמשותף בין תושבי גילה.
 • ציפייה מכלל הקבוצות השונות בגילה לנהוג באכפתיות, בעזרה הדדית וביצירת אחריות משותפת.
 • דגש על פרויקטים משותפים לכולם בתחומים השונים, ומפגשים בין קבוצות שונות.

עקרונות לשכונה הוגנת:

 • הקבוצות השונות בשכונת גילה תפעלנה מתוך כבוד הדדי וקבלת כל אחד ללא הבדלי דת, גזע ומין.
 • הקפדה על הכלת השונות, סובלנות והקשבה לאחר.
 • הימנעות מאמירות מכלילות בשיח הציבורי.
 • "חיה ותן לחיות" : לכל תושב השכונה ישנה הזכות לנהוג על פי דרכיו ולהרגיש בטוח שלא יפגעו באורח החיים הפרטי שלו.
 • התנהגות סבירה במרחב הציבורי: כל אחד ינהג כהרגלו, תוך כבוד זה לזה.
 • דאגה לנגישות ולרגישות לבעלי צרכים מיוחדים.

עידוד דיאלוג קהילתי בשכונה:

 • בגילה יתקיימו מפגשים של כלל הגוונים בשכונה, כולל רבוצות גיל שונות וכולל שילוב אוכלוסיית צרכים מיוחדים.
 • המפגשים יהיו מגוונים: עשייה משותפת בנושאים שונים, ביסוס היכרות, דיאלוג סביב ערכים של כבוד הדדי ונתינה, דיון בשונות בשכונה.
 •  בגילה יתקיימו אירועים שכונתיים במרחבים ציבוריים מגוונים שיאפשרו לכולם לצאת מביתם ולהיפגש.
 • יהיה מאמץ להימנע מהדרת קבוצות אוכלוסייה מהשיח.
img