img

סיירת הורים

קבוצת מתנדבים הפעילים למען בני הנוער בשכונה. סיירת הורים הינה קבוצה של הורים המתגייסים למען בני הנוער בשכונה, מתוך סולידריות חברתית ואכפתיות לעתיד בני הנוער. ההורים המתנדבים עוברים הכשרה בת שמונה מפגשים של האיגוד ...

סיירת הורים

מועדוני נשים

מסגרת חברתית העשרתית לנשים הפנויות לפעילות חברתית. הפעילות בשעות הערב 20:00-22:00. כל קבוצה יוצרת תוכנית המתאימה לה וכוללת: מפגשים חברתיים, עשייה חברתית, הרצאות, סדנאות, טיולים מסיבות וכו'. כיום פעילות במינהל 3 קבוצות של ...

מועדוני נשים

קורס מנהיגות

מעוניין להתנדב ולפעול בשכונה? אף פעם לא ידעת מאיפה להתחיל? זה ההזדמנות שלך להצטרף לעשייה! נפתח מחזור נוסף של קורס מנהיגות קהילתית! מה בקורס? נלמד להכיר את השכונה לעומק, את הגורמים הפועלים בה ואת צרכי התושבים, ונקבל כלים ...

קורס מנהיגות

עץ לנו

"עץלנו"- מה זה בכלל? "עץלנו" הוא הזדמנות למפגש במרחב השכונתי שלנו. אנחנו קבוצת סטודנטים, בוגרי מכינת "בית ישראל", שפועלים מטעם עמותת "רוח חדשה". בשנה שעברה חידשנו את רחבת המנהל הקהילתי, מתחם אהוב ומוכר לכולנו, במטרה ליצור בו ...

עץ לנו

בהצלחה בתעסוקה

 "בהצלחה בתעסוקה" המבוגרים והעולים בתעסוקה צועדים לדרך חדשה במסגרת תכנית "אפיקי הצלחה" - ביוזמה משותפת של עיריית ירושלים, הרשות העירונית לתעסוקה, אופק מנהל קהילתי גילה ועמותת 50+ פותחים תכנית מוכחת לקידום תעסוקתי כ-70% ...

בהצלחה בתעסוקה

בהצלחה בתעסוקה

בהצלחה בתעסוקה

בהצלחה בתעסוקה?>

"עץ לנו"

"עץ לנו"

">