img

חיים משותפים בגילה

הערכים המשותפים לכל תושבי השכונה המהווים בסיס לקבלת החלטות: כבוד הדדי, ערבות הדדית ועזרה לזולת. סובלנות, הכלה, תקשורת מיטבית. שאיפה שלכולם יהיה נעים לגור בשכונה: שיפור איכות החיים ותחושת השייכות לשכונה. חיזוק ...

חיים משותפים בגילה

מעג"ל עסקים

חזון קבוצת בעלי העסקים בשכונת גילה   מי אנחנו? קבוצה של בעלי עסקים קטנים המעוניינים לקדם את הקהילה העסקית והשכונה.   מה אנחנו רוצים? • לגבש קהילה עסקית-שכונתית חזקה, הפועלת למען קידום חבריה. • לבסס קהילה ...

מעג"ל עסקים

מפגש תושבים אחלמה 2.1.17

סיכום מפגש תושבים בנושא שיפור פני שטח המתחם ברחוב האחלמה 307 02.01.17 נוכחים: דב יוסף, שני דניאל, אורלי טובול, דורית לוי, רינה יעקבסון, שמרית אמיר, ליאת בן דוד, מוריה לאופר (עובדת קהילתית), רחל נצר (מתכננת אורבנית) וענת הלה ...

מפגש תושבים אחלמה 2.1.17

מפגש תושבים אחלמה 5.12.16

סיכום מפגש תושבים בנושא שיפור פני שטח הגינה ברחוב האחלמה 307 05.12.16 נוכחים: רונית רואס, אילנה יורובסקי, בלה רוזן, מזל טוב, אלכסנדר שרטמן, שי אמיר, דב יוסף, שושנה יואל, מוטי כהן, איציק טוטיאן, מואל טוטיאן, שני דניאל, אורלי ...

מפגש תושבים אחלמה 5.12.16

מפגש תושבים הצבר 28.11.16

סיכום מפגש תושבים בנושא נקיון, תחזוקה ושפור פני רחוב הצבר 28.11.16 נוכחים: מיכל גליק, יפית סבח, איילת קוצ'ינסקי, טסה שרים, שרון קרנר בספורד, יניב אלון, לירון דרעי - (מנהל רובע דרום עיריית ירושלים), ענת הלה (סטודנטית לעבודה ...

מפגש תושבים הצבר 28.11.16