מתן מידע, יעוץ, סיוע וליווי של העולים בתהליך הקליטה לצורך שילובם המיטבי בשכונה ובחברה הישראלית.

רחל וירניק 0542369060 klitagilo@gmail.com

----

 

 

 

Районное отделение абсорбции в Гило приглашает новых репатриантов. Наша цель - помочь и поддержать вас в процессе абсорбции - от первых шагов в Израиле  до момента полной интеграции в израильское общество

 

 

Районный центр абсорбции

Координатор абсорбции - Рахель Вирник 0542369060 klitagilo@gmail.com

 Прием репатриантов, личные консультации и предоставление необходимой информации по вопросам алии и абсорбции

Поддержка и сопровождение репатриантов в процессе реализации их прав на всех этапах абсорбции

Рекомендации и помощь при обращении в различные органы, службы и организации

Координация взаимодействия различных учреждений и служб, в соответствии с нуждами репатриантов

Организация культурных и праздничных мероприятий для репатриантов, проживающих в Гило 

img
WhatsApp chat