מועצת הנוער – קמה לאחר מספר שנים שלא הייתה פעילה , מוזמנים בני נוער שרואים עצמם משפיעים ומנהיגים את הנוער העתיד. מועצת הנוער השכונתית עניינה ייצוג בני הנוער רצונותיהם וצרכיהם  לחיים מטיבים . מייצגים את כלל בני הנוער בשכונה גם במועצת הנוער העירונית ולמול ראש העיר.

img