ממשיכים לחפור בחירבת תל ארזה

תושבי השכונה מוזמנים להיות שותפים בחשיפת ההיסטוריה השכונתית

במסגרת הגברת המודעות והחיבור לערכי הטבע והארכיאולוגיה הנמצאים בתוך השכונה ובשיפוליה. מינהל קהילתי גילה בשיתוף רשות העתיקות ממשיך לקדם עבודות חפירה באתר העתיקות בתל ארזה הממוקם בגבעת חזאני בצמוד לבית האור ברחוב צביה ויצחק. החפירות נעשות בשיתוף גורמים שונים בקהילה בתוך גילה וגם מחוץ לה.

בהמשך לפעילות שנעשתה באתר עם בית ספר אריאל התקיימו ימי חפירה עם המכינה הקדם צבאית של בית ישראל שהמשיכו בחשיפת מקווה הטהרה, הגת והמתקנים החקלאיים באזור.

במקביל נערכים שיעורים בנושאי ארכיאולוגיה בבית ספר הממלכתי דתי מרחוב תירוש ארכיאולוגיה לקראת יום חפירות באתר.

תושבי השכונה מוזמנים להיות שותפים בחשיפת ההיסטוריה השכונתית

תושבים המעוניינים לקחת חלק בחפירות מוזמנים לפנות אלינו: במייל : Gilo.plan@gmail.com טלפון: 02-6461111

img