לאחר חפירות ארכאולוגיות, כריתת העצים מסיבית החלו עבודות התשתית לביצוע מערכת הביוב והכביש המחבר בין מתחמי המגורים החדשים לרחוב צבייה ויצחק. הכניסה החדשה למתחם תעשה בצומת המחברת בין מסוף אגד, פארק גילה, רחוב צבייה ויצחק ורחוב מרגלית.

בפגישה שהתקיימה בין מנהלי הפרויקט , עופר איובי יו"ר המינהל הקהילתי ורחל נצר המתכננת האורבנית, נקבעו כללים ברורים להגבלת תנועת כלי רכב כבדים וקביעת מסגרת לשעות פעילות בתוך הרחובות הגובלים בפרויקט , במטרה למזער את הפגיעה בחיי התושבים.

במקביל לעבודות בשטח ישנה התקדמות בתכנון מפורט של הגינות, הפארקים והמעברים הציבוריים בגבולות הפרויקט.

img