שלב ג של פרויקט הנגשת המידע בתחבורה הציבורית

בתקופה הקרובה יחל ביצוע שלב ג' של הפרויקט. שלב זה מתמקד בהנגשת מידע בזמן אמת בתחנות האוטובוס השונות השכונה.

שלב זה מתמקד בהנגשת מידע בזמן אמת ובגילה יוצבו העמודים בתחנות ברחובות הבאים:

* רחוב הלבונה 5

* רחוב הגננת 5

* רחוב הגננת 29

* לשם ליד המרכז המסחרי

* רחוב אחלמה ליד בלוק 307

img