אגף צמי"ד: (צרכים מיוחדים)

אגף צמי"ד (צרכים מיוחדים)  מכוון לפעילויות שטח, במטרה להגיע לכלל התושבים בשכונה בעלי הצרכים המיוחדים מכיתות גן ועד בכלל.

באחריות האף מס' עקרונות המהווים נר לרגליו בעבודה השוטפת.

האגף משמש כתובת למשפחות צמי"ד בשכונה בכל הנוגע למידע כללי למשפחות בתחילת דרכן , פגישות אישיות ומתן מידע על זכויות.

האגף מפתח תוכניות פנאי ותרבות המותאמות לאוכלוסייה מיוחדת, עם דגש על קבוצות קטנות והקשבה לבקשות וצרכים העולים מהשטח וביחד עם פורום הורים הנפגש אחת לחודשיים וחצי.

הפורום פתוח להשתתפות לכל משפחות צמי"ד בשכונה. מוזמנים להשתתף  ולקחת חלק בתהליכי תכנון וחשיבה.

אתגר השילוב - שילוב בקהילה – האגף פועל לשילוב אוכלוסיות מיוחדות עם האוכלוסייה הכללית באמצעות שילוב בחוגים רגילים ובאירועים במהלך כל השנה, קבלות שבת , חגי ישראל מסיבות ועוד.

פיתוח מודעות לאוכלוסייה המיוחדת ולצרכיה בקרב התושבים באמצעות פעולות הסברה מכוונות, לדוגמא: אירועי פברואר יוצא מן הכלל,  פסטיבל צמי"ד – שבוע צרכים מיוחדים. יום המעשים הטובים. אירועים המאופיינים במתן במה לקהילה זו, העברת מסרים של הכלה, סובלנות ושיויון הזדמנויות.

הנגשה ונגישות -  פיזית, הנגשה למוקדי תרבות, באירועי תרבות, הנגשה לאתר המינהל, ועוד.

שיתופי פעולה עם המוסדות והארגונים המיוחדים בשכונה.

בשכונת גילה פועלים מוסדות לקהילה המיוחדת בית – אור ומעון לב גילה עבור אנשים עם נכויות מורכבות, המהוות בית עבורם. במהלך השנה מתקיימים אירועים משותפים. אנו חוגגים מסיבות ראש חודש יחד, קבלות שבת, סדנאות, ועוד. משתתפי המוסדות מגיעים אלינו לפעילויות, אירועי תרבות חוגים ועוד..

לפרטים: נחמה – מנהלת תחום צמי"ד 6461111/105 ,  Zamidgilo@gilo.matnasio.co.il

 

img